Vertintojo asistento kvalifikacijos suteikimas

Asmenys, siekiantys įgyti turto arba verslo vertintojo asistento (žemiausią) kvalifikaciją, turi būti:

1. nepriekaištingos reputacijos, kaip numato Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau - Įstatymas) 9 straipsnio 13 dalies nuostatos;

2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3. atitikti toliau nurodytus darbo patirties reikalavimus;

4. išlaikyti turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijos egzaminą (toliau – Egzaminas).

 

Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos

Nr. Pagal Įstatymo 9 straipsnio 13 dalies nuostatas, asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1.

yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas, ar nepanaikintas

2.

yra teistas už kitus nusikaltimus, kol teistumas neišnykęs

3.

yra atleistas iš darbo už darbo drausmės pažeidimą ar iš valstybės tarnautojo pareigų už tarnybinį nusižengimą ir nuo atleidimo nepraėjo 3 metai

Darbo patirties reikalavimai

 

Sritys, kuriose įgyta darbo patirtis laikoma darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtimi  

Darbo, susijusio su turto vertinimu, patirtis

Darbo, susijusio su verslo vertinimu, patirtis

tarpininkavimo perkant, parduodant, išnuomojant turtą

tarpininkavimo perkant ir (arba) parduodant verslą

turto draudimo

verslo draudimo

turto apmokestinimo

verslo apmokestinimo

konsultacijų turto klausimais teikimo

konsultacijų verslo klausimais teikimo

dalyvavimo vertinant turtą

dalyvavimo vertinant verslą

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir jame nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių turto arba verslo vertinimą, projektų rengimo arba dalyvavimo juos rengiant

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo ir jame nurodytų teisės aktų, reglamentuojančių turto arba verslo vertinimą, projektų rengimo arba dalyvavimo juos rengiant

Egzaminui pateikiami dokumentai:

1. prašymas laikyti egzaminą (nekilnojamojo, kilnojamojo turto arba verslo vertinimo srityse);

2. dokumentai, kuriais įrodoma, kad asmuo turi reikiamą darbo, susijusio su turto arba verslo vertinimu, patirtį;

3. diplomo, kuriuo įrodomas išsilavinimas, originalas arba kopija (kai pateikiama notarinius veiksmus įgalioto atlikti subjekto nepatvirtinta kopija, ne vėliau kaip iki egzamino pradžios turi būti pateikiamas dokumento originalas).

 

Už egzaminą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos dydis - 62 EUR sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 5793, nurodant mokėjimo paskirtį – už egzamino turto arba verslo vertintojo asistento kvalifikacijai įgyti laikymą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-04