Kiti kvalifikacijos kėlimo seminarai

Seminaras anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą

„Nekilnojamojo turto vertinimo tarptautinė patirtis“

Tema

Naujausi pokyčiai nekilnojamojo turto vertinimą reglamentuojančiuose dokumentuose ir standartuose (TeGoVa, TVS ir RICS) ir taikymo praktikos raida.

Darnumas ir nekilnojamojo turto vertinimas

Lektorius Yener Coskun

Kapitalizacijos norma, jos skaičiavimo ypatumai ir praktiniai pavyzdžiai (kapitalizacijos norma atsižvelgiant į rinkos cikliškumo faktorių, jos lyginimas su tradicine kapitalizacijos norma, skaičiavimo metodologija)

Lektorius Maurizio d'Amato

Nekilnojamojo turto vertinimo lyginamuoju metodu pagalbinė priemonė (pagalbinės vertinimo priemonės koncepcija, funkcionalumas ir taikymo atvejai)

Lektorius dr. Valentas Gruzauskas

Darni nekilnojamojo turto plėtra.  Urbanizacijos tendencijos, sprendimai, plėtros modeliai (nekilnojamojo turto plėtra ir darnumo koncepcija.  Darnus pastatas, būstas, miestas – naujos technologijos, plėtros modeliai. Lietuvos ir užsienio šalių urbanistinių, nekilnojamojo turto kompleksų plėtros pavyzdžiai)

Lektorė dr. Jūratė Šliogerienė

Seminaro data ir laikas – 2021 m. lapkričio 5 d.

Mokestis už seminarą 49 eurai, mokama iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2021-10-25.                                              

 

Seminaras „Pastatų naudojimas ir priežiūra. Atsinaujinančių energijos

išteklių naudojimas pastatuose

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1

Pastatų naudojimas ir priežiūra. Teisinis reguliavimas Europos Sąjungoje ir Lietuvoje

(Pastatų gyvavimo ciklas. Reikalavimai, keliami pastatui ir jo dalims. Statinių naudojimo ir priežiūros reglamentavimas)

Lektorė dr. Natalija Lepkova

3

2.

Atsinaujinančių energijos išteklių technologijų plėtra ir taikymas pastatuose (aprūpinimo energijos ištekliais technologijos, jų plėtros tendencijos, taikymo pastatuose galimybės bei ypatumai)

Lektorius dr. Giedrius Šiupšinskas

3

Seminaro data ir laikas – 2021 m. liepos 9 d. seminaro pradžia 9.00 val.

Mokestis už seminarą 42 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2021-07-07.

Registracija į seminarą iki 2021-07-07 per AVNIS, el. paštu Ramune.Grudzinskiene@avnt.lt arba telefonu (8 5) 259 5968.

 

Seminaras „Valstybės, savivaldybių nekilnojamasis turtas, jo efektyvus naudojimas visuomenės poreikiams. Pastatų pritaikymas kitai paskirčiai (pastatų konversija)s“

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1

Pastatų konversijos samprata, pastatų pritaikymo kitai  paskirčiai galimybės, pavyzdžiai Lietuvoje ir pasaulyje.

Lektorė dr. Natalija Lepkova

2

2.

NT valdymo modeliai. Užsienio šalių praktika valdant viešojo sektoriaus turtą. Lietuvoje taikoma praktika. Bešeimininkis turtas ir jo įteisinimas.

Lektorė dr. Jūratė Šliogerienė

4

Seminaro data ir laikas – 2021 m. gegužės 7 d. seminaro pradžia 9.00 val.

Mokestis už seminarą 42 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2021-05-05.

Registracija į seminarą iki 2021-05-03 per AVNIS, el. paštu Ramune.Grudzinskiene@avnt.lt arba telefonu (8 5) 259 5968.

 

Seminaras lenkų kalba su vertimu į lietuvių kalbą

„Nekilnojamo turto vertinimo aspektai, Lenkijos patirtis“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Nekilnojamojo turto vertinimo šaltiniai Lenkijoje

Lenkijos bazinių nekilnojamojo turto vertinimo šaltinių  - Žemės registro, Kadastro registro, Bazinio žemėlapio, žemės panaudos planų, Nekilnojamojo turto kainų registro ir kt. - apžvalga.

 

Lektorius Ryszard Źróbek

2

2.

Technologijų panaudojimas vertinimui atlikti atsižvelgiant į COVID-19 pasekmes

Nors dėl COVID-19 atsirado įvairių apribojimų, kurie apsunkino vertinimo procesą, tačiau, tai padidino inovatyvių technologijų panaudojimo galimybes. Lektorė pateiks nuotolinės prieigos pastato naudingam plotui įvertinti pavyzdį.

 

Lektorė Małgorzata Renigier-Biłozor
2
3.

Nekilnojamojo turto vertinimas banko paskolai gauti

Nekilnojamojo turto vertinimo įkeitimo tikslu praktiniai aspektai, Lenkijos pavyzdys.

 

Lektorė Sabina Źrobek
2

Seminaro data ir laikas – 2021 m. balandžio 15 d.

Mokestis už seminarą 42 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2021-04-12.

 

 

Seminaras anglų kalba su vertimu į lietuvių kalbą
„Praktiniai nekilnojamojo turto vertinimo ir darnumo aspektai“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Nekilnojamasis turtas ir miesto planavimas šiandien susiję su statybų ir aplinkos darna. Ši tema atskleis, kaip  nekilnojamasis turtas gali veikti miestų planavimą ir atvirkščiai. Pagrindiniai  šios temos objektai yra: darnumo  įtaka miesto planavimui; kaip nekilnojamojo turto vertę (vertinimą) veikia miestų planavimas; konfliktų tarp miesto planavimo ir nekilnojamojo turto identifikavimas ir jų derinimas.

2,5

2. Darni nekilnojamojo turto plėtra yra susijusi su nekilnojamojo turto finansavimu ir vertinimu. Šiame seminare aptariamas darnios nekilnojamojo turto plėtros ir rinkos vertės santykis,  nekilnojamojo turto finansavimo ir vertinimo perspektyvos, siekiama duoti patarimų nekilnojamojo turto vertintojams ir konsultavimo specialistams. 2,5

Seminaro data ir laikas – 2021 m. kovo 24 d.

Lektoriai: Tom Kauko, Vengrija; Yener Coskun, Turkija.

Mokestis už seminarą 35 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2021-03-15.

 

Seminaras „Sociokultūrinių aspektų reikšmė miestų planavime ir plėtroje“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Planavimo svarba darniam miesto vystymui, Sociokultūrinių aspektų įtaka darnai ir vertei

3

Seminaro data ir laikas – 2021 m. vasario 19 d.

Lektoriai: Dr. Dalia Bardauskienė, Vilniaus miesto savivaldybės mero patarėja. Architektė.

Mokestis už seminarą 21 euras, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2021-02-17.

 

Seminaras „Darni nekilnojamojo turto plėtra: koncepcija, uždaviniai. Koncepcijos taikymas  naujuose projektuose (Vilniaus m. pavyzdys)“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Darnios raidos koncepcija ir jos taikymas nekilnojamojo turto plėtroje.

Vilniaus NT plėtros projektų apžvalga darnumo aspektu.

4

Seminaro data ir laikas – 2021 m. vasario 18 d.

Lektoriai: Dr. Jūratė Šliogerienė, VGTU Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros docentė.

Mokestis už seminarą 28 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2021-02-17.

 

 

 

Seminaras „Kai kurie nekilnojamojo turto vertės nustatymo ypatumai“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Nekilnojamojo turto vertės nustatymas neapibrėžtumo laikotarpiu

(Aptarsime COVID-19 įtaką turto vertei, pristatysime rekomendacijų vertinant neapibrėžtumo laikotarpiu, pateiksime modelį, kuris padės sumažinti galimą vertės nuokrypį)

2

2.

Nekilnojamojo turto pataisos koeficiento nustatymas taikant mašininį mokymąsi 

(Kadangi statistiniai metodai įprastai neišsprendžia trūkstamų duomenų problemos, kai tam tikruose regionuose nebuvo užfiksuota sandorių, todėl aptarsime, kaip mašininis mokymasis gali būti pritaikytas įvertinti netiesinę priklausomybę tarp gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto sandorių kainų ir ekonomikos tendencijų. Nagrinėsime, kaip iš sudaryto kompleksinio modulio nustatomi laiko, vietovės ir būklės pataisos koeficientai)

2

Seminaro data ir laikas – 2020 m. lapkričio 25 d.

Lektoriai: Yener Coskun, mokslinė veikla nekilnojamojo turto klausimais, Turkija; ir doc. dr. Valentas Gružauskas, KTU.

Mokestis už seminarą 28 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2020-11-18.

 

 

Seminaras „Dirbtinio intelekto pritaikymo galimybės. Sprendimų, esant netiksliai apibrėžtai informacijai, priėmimo metodai“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Sprendimų priėmimo metodai esant netiksliai apibrėžtai informacijai

(Sprendimų priėmimo metodai. Alternatyvų parinkimas ir informacijos modeliavimas)

3

2.

Dirbtinio intelekto pritaikymo galimybės kuriant nekilnojamojo turto vertinimo pagalbines priemones

(Dirbtinio intelekto prieigų vertinimo srityje įvadas.  Galimybės automatizuoti lyginamąjį metodą  vertinant nekilnojamąjį turtą atvejo analizė: laiko eilučių klasterizavimas regioniniam palyginimui; skaidrus automatinis masinis vertinimas; automatizavimo galimybės panašiems NT sandoriams identifikuoti)

2

Seminaro data ir laikas – 2020 m. spalio 9 d., pradžia 9.00 val.

Lektoriai: prof. dr. Zenonas Turskis, VGTU ir doc. dr. Valentas Gružauskas, KTU.

Mokestis už seminarą 35 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2020-10-06.

 

 

Seminaras „Pastatų ūkio valdymas“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Pastatų ūkio valdymo sistema Lietuvoje ir užsienyje

(Užsienio šalių patirtis pastatų ūkio valdymo srityje. Pastatų ūkio valdymo procesas, pastatų ūkio valdymo svarba šalies ekonomikai. Pastatų ūkio kokybės ir kainų valdymas)

3

2.

Bešeimininkis nekilnojamasis turtas. Jo įteisinimo, apskaitos reglamentavimas, vertinimas

(Bešeimininkio turto atsiradimo priežastys, jo įteisinimo, apskaitos bei valdymo praktika pasaulyje ir Lietuvoje. Bešeimininkio turto Lietuvos savivaldybėse įteisinimo problemos.)

2

Seminaro data ir laikas – 2020 m. rugsėjo 18 d., pradžia 9.00 val.

Lektoriai: dr. Natalija Lepkova, dr. Jūratė Šliogerienė.

Mokestis už seminarą 35 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2020-09-14.

 

Seminaras „Specialiosios paskirties turto vertinimo ypatumai“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Specialiosios paskirties turto vertinimo ypatumai. (Specialiosios paskirties turtas, jo vertinimo atvejai, taikomi metodai. Aplinkosaugos veiksnių ir turto valdymo kokybės įtaka turto vertei)

3

2.

Vertinimo rezultatų taikymas atliekant disponavimo turtu procedūras

1

3.

 

Statinių defektai ir pažeidimai. Į ką atkreipti dėmesį atliekant apžiūrą(Dažniausiai pasitaikantys statinių defektai ir pažeidimai. Defektų poveikis statinio gyvavimo amžiui ir vertei. Atvejų ir praktinių pavyzdžių analizė)

3

Seminaro data ir laikas – 2020 m. gegužės 13 d., pradžia 10.00 val.

Lektoriai: dr. Jūratė Šliogerienė, dr. Darius Kalibatas, Mantas Vaišnoras 

Mokestis už seminarą 49 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2020-05-12.

 

Seminaras „Specialiosios paskirties turto vertinimo ypatumai“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Specialiosios paskirties turto vertinimo ypatumai. Vertinimo rezultatų taikymas

(Specialiosios paskirties turtas, jo vertinimo atvejai, taikomi metodai. Aplinkosaugos veiksnių ir turto valdymo kokybės įtaka turto vertei)

3

2.

Vertinimo rezultatų taikymas atliekant disponavimo turtu procedūras

1

3.

 

Statinių defektai ir pažeidimai. Į ką atkreipti dėmesį atliekant apžiūrą (Dažniausiai pasitaikantys statinių defektai ir pažeidimai. Defektų poveikis statinio gyvavimo amžiui ir vertei. Atvejų ir praktinių pavyzdžių analizė)

3

Seminaro data ir laikas – 2020 m. gegužės 7 d., pradžia 10.00 val.

Lektoriai: dr. Jūratė Šliogerienė, dr. Darius Kalibatas

Mokestis už seminarą 49 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią AVNT biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2020-05-04.

 

Seminaras „Nekilnojamojo turto valdymas. Viešojo sektoriaus nekilnojamojo turto valdymo ypatumai“.

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Naujos  pastatų ūkio valdymo koncepcijos

(Intelektualūs pastatai. Pastatų ūkio valdymo efektyvumo tobulinimo kryptys taikant informacines technologijas (BIM ir kt.)

2

2.

Viešojo sektoriaus nekilnojamasis turtas ir jo valdymo ypatumai. Viešojo sektoriaus NT vertinimas

(Viešojo sektoriaus nekilnojamasis turtas, jo reikšmė. Užsienio šalių praktika valdant viešojo sektoriaus turtą. Pagrindiniai vertės nustatymo metodai taikomi nustatant viešojo sektoriaus objektų turto vertę. Pagrindiniai viešojo sektoriaus nekilnojamojo turto sandoriai: nurašymas, pirkimas/pardavimas, nuoma)

4

Viešojo sektoriaus nekilnojamasis turtas ir jo valdymo ypatumai. Viešojo sektoriaus NT vertinimas

(Viešojo sektoriaus nekilnojamasis turtas, jo reikšmė. Užsienio šalių praktika valdant viešojo sektoriaus turtą. Pagrindiniai vertės nustatymo metodai taikomi nustatant viešojo sektoriaus objektų turto vertę. Pagrindiniai viešojo sektoriaus nekilnojamojo turto sandoriai: nurašymas, pirkimas/pardavimas, nuoma)
 

 

Seminaras „Darni plėtra ir sociokultūriniai miestų planavimo aspektai“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Darni plėtra: ištakos, koncepcija, uždaviniai bei poveikis nekilnojamojo turto  plėtrai. Darnios raidos koncepcijos formavimosi ištakos, prielaidos, šiandienos uždaviniai atsižvelgiant į ekonominių, socialinių bei aplinkosauginių veiksnių įtaką. Urbanizacijos bei nekilnojamojo turto plėtros tendencijos

3

2.

Miesto planavimo ir darnios plėtros sociokultūriniai aspektai. Plėtros planų ir planavimo reikšmė darniam Vilniaus miesto vystymuisi, nekilnojamojo turto plėtrai. Sociokultūrinių aspektų įtaka vertei

2

Seminaro data ir laikas – 2020 m. vasario 28 d., pradžia 10.00 val.

Lektoriai: Dr. Jūratė Šliogerienė, Dr. Dalia Bardauskienė.

Mokestis už seminarą 35 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“. Prašome apmokėti iki 2020-02-24.

Seminaras „Darni plėtra ir sociokultūriniai miestų planavimo aspektai. Vertinimo veiklos priežiūros 2019 m. apibendrinimas“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Pastatų naudojimas, priežiūra, teisinis reguliavimas Lietuvoje ir ES

3

2.

Statinių defektai ir pažeidimai. Į ką atkreipti dėmesį atliekant apžiūrą

3

Seminaro data ir laikas – 2020 m. vasario 14 d., pradžia 10.00 val. 

Lektoriai:

dr. Natalija Lepkova (VGTU Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros doc.), 

dr. Darius Kalibatas (VGTU Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros doc.).

Mokestis už seminarą 42 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“. Prašome apmokėti iki 2020-02-10.

 

Seminaras „Darni plėtra ir sociokultūriniai miestų planavimo aspektai. Vertinimo veiklos priežiūros 2019 m. apibendrinimas“

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Darni plėtra: ištakos, koncepcija, uždaviniai bei poveikis nekilnojamojo turto  plėtrai. Darnios raidos koncepcijos formavimosi ištakos, prielaidos, šiandienos uždaviniai atsižvelgiant į ekonominių, socialinių bei aplinkosauginių veiksnių įtaką. Urbanizacijos bei nekilnojamojo turto plėtros tendencijos

3

2.

Miesto planavimo ir darnios plėtros sociokultūriniai aspektai. Plėtros planų ir planavimo reikšmė darniam Vilniaus miesto vystymuisi, nekilnojamojo turto plėtrai. Sociokultūrinių aspektų įtaka vertei

2

3.

 

Vertinimo veiklos priežiūros 2019 m. apibendrinimas

1

Seminaro data ir laikas – 2019 m. gruodžio 10 d., pradžia 10.00 val.

Lektoriai: Dr. Jūratė Šliogerienė, Dr. Dalia Bardauskienė, Žygimantas Bendikas

Mokestis už seminarą 42 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“. Prašome apmokėti iki 2019-12-09.


 

Seminaras „Transporto priemonių vertinimo aktualijos“ 

Nr. 

Tema 

Akad. val. sk. 

1.

Transporto priemonių vertinimo tvarkos naujovės ir perspektyvos

1,5

2.

Transporto priemonių vertinimo tvarkos apžvalga.

Transporto priemonių būklės apibūdinimas ir jos pagrindimas atliekant transporto priemonių vertinimą.

Transporto priemonių nusidėvėjimo ir jų dalių nuvertėjimo įvertinimo problematika

1,5

3.

 

Elektromobilių dabartis ir ateitis.

Elektromobilių ir automobilių turinčių elektros srovės principu veikiančią pavarą tipai ir jų konstrukciniai skirtumai.

Elektromobilių maitinimo elementai.

3

Elektromobilių maitinimo elementų veikimo ypatumai ir jų darbą įtakojantys veiksniai.

Statistika apie elektrinius automobilius.

Seminaro data ir laikas – 2019 m. spalio 18 d., pradžia 10.00 val.

Lektoriai:

Steponas Deveikis, turto vertintojas.

Dainius Gatulis, turto vertintojas, UAB „Pajūrio autorika“ direktorius.

Artūr Ūsov, turto vertintojas, UAB "Autosigma" direktorius.

Mokestis už seminarą 42 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą  

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“. 

Prašome apmokėti iki 2019-10-16. 

 

Seminaras „Viešojo sektoriaus nekilnojamojo turto valdymo ypatumai“

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Viešojo sektoriaus įmonių nekilnojamasis turtas, jo specifika. Praktiniai pavyzdžiai. Užsienio šalių praktika valdant viešojo sektoriaus turtą.

2

2.

Turto valdymo modeliai.

Tikrosios turto vertės nustatymas, rezultatų apskaitymas ir taikymas valdymo sprendimuose.

2

3.

Pagrindiniai vertės nustatymo metodai taikomi nustatant viešojo sektoriaus objektų turto vertę. Specialios paskirties turto vertinimo proceso ypatumai.

1

4.

Pagrindiniai turto disponavimo sandoriai: nurašymas, pirkimas/pardavimas, nuoma, „atvirkštinė“ nuoma.

1

Seminaro data ir laikas – 2019 m. rugsėjo 27 d., pradžia 10.00 val.

Lektoriai:

Dr. Jūratė Šliogerienė, VGTU Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros docentė.

Mokestis už seminarą 42 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2019-09-25.


 

Seminaras „Lyginamojo metodo taikymas“

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Lyginamasis turto vertinimo metodas – metodika, taikymo ypatumai

3

2.

Praktinis lyginamojo metodo taikymas ir problematika

2

Seminaro data ir laikas – 2019 m. balandžio 26 d., pradžia 10.00 val.

Lektoriai:

Dr. Jūratė Šliogerienė, VGTU Statybos fakulteto Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedros docentė.

Ignas Meškauskas, UAB „Centro kubas – Nekilnojamasis turtas“ turto vertintojas.

Mokestis už seminarą 35 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2019-04-23.

 

Seminaras „Esminės vertintojo pareigos – ataskaitoje pagrįsti vertę – įgyvendinimas“

Tema

Ekspertinio vertinimo pataisų nustatymo būdai, nustatytų pataisų pagrindimas ir taikymas atliekant turto vertinimus

Paklausimų nagrinėjimo ir planinių patikrinimų rezultatai, tendencijos

Garbės teismo procedūros ir naujovės

Kaip vertinti turtą esant kitokioms faktinėms turto kadastrinėms charakteristikoms, negu jos įregistruotos Nekilnojamojo turto registre

Energinio naudingumo klasės ir turto vertė

Seminaro data ir laikas – 2018 m. gruodžio 7 d., pradžia 9.00 val.

Lektoriai:

Steponas Deveikis, turto vertintojas, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Apskaitos ir metodologijos skyriaus vyriausiasis specialistas.

Žygimantas Bendikas, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus vedėjas.

Dr. Giedrius Šiupšinskas, VGTU Pastatų energetikos katedros docentas.

Mokestis už seminarą 42 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2018-12-05.

 

 

Seminaras „Biologinio turto vertinimas“

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Biologinio turto apskaita ir vertinimas

3

2.

Galvijų apskaita ir vertinimas

2

3.

Sodų ir uogynų vertinimas

1

Seminaro data ir laikas – 2018 m. spalio 2 d., 10 val.

Lektoriai

Zita Sinickienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vadovė

Vilma Čereškaitė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vyresnioji ūkio apskaitos specialistė.

Seminaro trukmė – 6 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 42 Eur.

Mokestis už mokymus mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Seminaro dalyvio mokestį prašome sumokėti iki 2018-09-28.

Seminaras vyks Tarnybos patalpose.

Seminaras „Turto vertinimo teritoriniai aspektai“

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Miestų bendrųjų planų sprendinių ir nekilnojamojo turto plėtros projektų sąveikos aspektai

2

2.

Turto verčių zonų formavimas

1

3.

Teritorijų planavimo įstatymo taikymo turto vertintojų veiklos praktikoje aktualijos

1

4.

Individualių investuotojų rizika investuojant į nekilnojamąjį turtą

1

Lektoriai

 

Mindaugas Statulevičius, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius;

Antanas Tumelionis, VĮ Registrų centro vyriausiasis specialistas turto vertinimui, turto vertintojas;

Audrius Kairevičius, AKJ CONSULTUS advokatų profesinės bendrijos advokatas;

Dr. Ieva Augutytė-Kvedaravičienė, ISM Verslo ir ekonomikos universiteto docentė, turto vertintoja.

Mokestis už mokymus 35 eurai, mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „2018-05-16 seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2018-05-14.

Seminaras „Ką turi žinoti turto vertintojas apie masinį nekilnojamojo turto vertinimą“

Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė (akad. val.)

1.

Naujausios Europos vertinimo standartų dokumentų – 6-jo EVS ir 11-ojo EVMN – nuostatos

1

2.

Žemės ir statinių masinio vertinimo sistema – patirtis ir rezultatai

3

3.

Žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų skundų ir prašymų nagrinėjimo komisijos veiklos (praktikos) apžvalga

1

4.

Masinio vertinimo ir kitų Registrų centro teikiamų duomenų taikymo individualiam vertinimui aspektai

1

Seminaro data ir laikas – 2018 m. kovo 16 d., 9.30 val.

Lektoriai

Steponas Deveikis, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Metodologijos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas, turto vertintojas;
Antanas Tumelionis, VĮ Registrų centro vyriausiasis specialistas turto vertinimui, turto vertintojas.

Lina Kanišauskienė, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto vertinimo departamento Rinkos tyrimų ir duomenų analizės skyriaus vedėja – Nekilnojamojo turto vertinimo departamento viršininko pavaduotoja, turto vertintoja.

 

Seminaro trukmė – 6 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 42 Eur.

Mokestis už seminarą 42 eurai, mokama iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“. Už seminarą prašome apmokėti iki 2018-03-13.

 

Seminaras „Kilnojamojo turto vertinimo aktualijos“

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Pramonės įrenginių vertinimas. Praktiniai pavyzdžiai

2

2.

Turtinio komplekso vertinimo ir verčių atskyrimo praktiniai pavyzdžiai

2

3.

Retrospektyvinis kilnojamojo turto vertinimas

1

4.

Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių praktinio taikymo aktualijos

1

Lektoriai

Gražina Garuolienė, UAB „Verslavita“ direktorė, turto vertintoja;

Juozas Urbonas, turto vertintojas, teismo ekspertas;

Darius Valunta, Lietuvos Respublikos muitinės Muitinio įvertinimo skyriaus vyriausiasis inspektorius.

 

Mokestis už mokymus 42 eurai, mokama iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440.

Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už 2018-02-23 seminarą“.

Prašome apmokėti iki 2018-02-20.

Seminaras "Turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimo 2017 metais rezultatų aptarimas. Dažniausiai pasitaikančios ataskaitų klaidos, veiklos aktualijos"

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Vertinimo ataskaitų klaidos ir netikslumai (2017 m. vertintojų ir vertinimo įmonių veiklos patikrinimo duomenimis)

1

2.

Išvados dėl turto vertinimo ataskaitos statusas. Vertintojų ir turto vertinimo įmonių atsakomybė

1

3.

Naujausios Europos vertinimo standartų dokumentų – 6-jo EVS nuostatos ir 11-ojo EVMN – nuostatos. Masinio vertinimo rezultatų taikymo individualiame vertinime aspektai

1

4.

Išlaidų metodo taikymo aspektai

2

Seminaro data ir laikas – 2017 m. gruodžio 15 d., 10.00 val.

Lektoriai

Remigijus Rekerta, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus pavaduotojas;

Žygimantas Bendikas, Rimantas Liaugminas, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus vyriausieji specialistai;

Steponas Deveikis, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Metodologijos ir analizės  skyriaus vyriausiasis specialistas;

 

Seminaro trukmė – 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 35 Eur.
Seminaras „Specialiojo turto vertinimas"

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Specialiojo turto vertinimo ypatumai

2

2.

Specialiojo turto vertinimo praktiniai aspektai

1

3.

Energinio naudingumo klasės ir šiluminės energijos sąnaudų įtaka būsto vertingumui

3

Seminaro data ir laikas – 2017 m. spalio 27 d., 9.00 val.

Lektoriai

Dr. Jūratė Šliogerienė, VGTU Statybos fakultetas Statybos valdymo ir nekilnojamojo turto katedra;

Tauras Antanas Tupinis, turto vertintojas, UAB „Jungtinis verslas“ direktorius;

Dr. Giedrius Šiupšinskas, VGTU Aplinkos inžinerijos fakultetas Pastatų energetikos katedra.

 

Seminaro trukmė – 6 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 42 Eur.
Seminaras „Kilnojamojo turto klasifikacija ir identifikacija. Kelių transporto priemonių vertinimo aktualijos"

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles

1

2.

Muitinio įvertinimo aktualijos

1

3.

Kilnojamojo turto klasifikacija ir identifikacija

1

4.

Transporto priemonių vertinimas lyginamuoju metodu. Pataisų skaičiavimas

2

Seminaro data ir laikas – 2017 m. rugsėjo 28 d., 10.00 val.

Lektoriai

Andrius Naktinis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Atliekų departamento Atliekų projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas;

Darius Valunta, Lietuvos Respublikos muitinės Muitinio įvertinimo skyriaus vyriausiasis inspektorius;

Jonas Akelis, turto vertintojas;

Mamertas Kulakauskas,  VĮ REGITRA Veiklos departamento Transporto priemonių registracijos skyriaus vadovas.

 

Seminaro trukmė – 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 35 Eur.
Seminaras „Kilnojamojo turto klasifikacija ir identifikacija. Kelių transporto priemonių vertinimo aktualijos"

Nr.

Tema

Akad. val. sk.

1.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles

1

2.

Muitinio įvertinimo aktualijos

1

3.

Kilnojamojo turto klasifikacija ir identifikacija

1

4.

Transporto priemonių vertinimas lyginamuoju metodu. Pataisų skaičiavimas

2

Seminaro data ir laikas – 2017 m. rugsėjo 22 d., 10.00 val.

Lektoriai

Andrius Naktinis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, atliekų departamento, atliekų projektų valdymo skyriaus vyr. specialistas;

Darius Valunta, Lietuvos Respublikos muitinės Muitinio įvertinimo skyriaus vyriausiasis inspektorius;

Jonas Akelis, turto vertintojas;

Ramūnas Vėlavičius, turto vertintojas arba VĮ Regitra atstovas.

 

Seminaro trukmė – 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 35 Eur.

Seminaras " Verslo vertinimas: vertybiniai popieriai ir jų rinka. Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės "

Temos pavadinimas

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų naujovės:

15 TFAS Pajamos pagal sutartis su klientais,

16 TFAS  Nuoma

Vertybiniai popieriai ir jų rinka

Seminaro data ir laikas – 2017 m. birželio 30 d., 10.00 val.

Lektoriai

Airi Aleliūnaitė, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Metodologijos ir analizės skyriaus vedėja;
Andrius Mikalauskas, turto vertintojo asistentas, UAB "Ernst & Young Baltic".  

 

Seminaro trukmė – 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 35 Eur.

Seminaras "Kilnojamojo turto nuvertėjimas ir jo įtaka turto vertei. Technologinių įrenginių retrospektyvinis vertinimas"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad. val.

1.

Kilnojamojo turto nuvertėjimas ir jo įtaka turto vertei.

Funkcinis nuvertėjimas.

Ekonominis nuvertėjimas.

Fizinis nusidėvėjimas.

4

2.

Technologinių įrenginių retrospektyvinis vertinimas.

2

Seminaro data ir laikas – 2017 m. balandžio 28 d., 10.00 val.

Lektoriai: 

Kristina Šanturova, turto ir verslo vertintoja;
Juozas Urbonas, turto vertintojas. 

 

Seminaro trukmė – 6 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 42 Eur.

Seminaras "Nekilnojamasis turtas ir jo valdymo ypatumai"
 
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad. val.

1.

Įvadas. Nekilnojamasis turtas: išskirtinės savybės, reikšmė ekonomikoje

1

2.

Nekilnojamojo turto valdymo teoriniai aspektai

1

3.

Valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis turtas. Valdymo praktika Lietuvoje ir užsienyje

2

4.

Pastatų ūkio valdymas Lietuvoje ir užsienyje. Teoriniai, teisiniai, eksploatavimo aspektai

3

5.

Naujos pastatų ūkio valdymo koncepcijos

1

Seminaro data ir laikas – 2017 m. kovo 10 d., 9.00 val.

Lektoriai:

Dr. Jūratė Šliogerienė, VGTU statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedros docentė. Mokslinių interesų sritis: turto kompleksų valdymo strategijos, miestų infrastruktūros plėtra, turto vertinimas. Tarptautinių projektų dalyvė ir rengėja bei asocijuotų organizacijų narė.
Dr. Natalija Lepkova, VGTU statybos ekonomikos ir nekilnojamojo turto vadybos katedros docentė. Mokslinių interesų sritis: pastatų ūkio valdymas, kokybės valdymo sistemos, “protingų”, energetiškai efektyvių pastatų plėtra ir valdymas. Tarptautinių projektų dalyvė ir rengėja bei asocijuotų organizacijų narė.

Seminaro trukmė – 8 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 48 Eur

Seminaras "Pajamų metodas bei diskonto normos dydžio nustatymas ir pagrindimas.
Naujausi verslo apskaitos standartų pakeitimai"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1. Verslo apskaitos standartų pakeitimų įtaka finansinėms ataskaitoms

3

2. Pajamų metodas bei diskonto (kapitalizacijos) normos dydžio nustatymas ir pagrindimas rinkos duomenimis, praktiniai pavyzdžiai

3

Seminaro data ir laikas - 2016 m. gruodžio 9 d.

Lektoriai – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto doktorantė Irma Kamarauskienė ir turto vertintoja, UAB „Kertė“ vadovė Regina Ivanovienė

Seminaro trukmė - 6 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 43,44 Eur

Seminaras "MIŠKO VERTINIMO YPATUMAI"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Miško pažinimo pagrindai:

Miško taksacijos samprata ir rodikliai

Miško inventorizavimo tvarka

Miško kirtimo projektai

Valstybinė miškų apskaita ir miškų ūkio statistika

2

2.

Miško vertinimas:

Miško vertinimo lyginamuoju metodu ypatumai

Miško vertinimo pajamų metodu ypatumai

1999-02-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“

Vertinimo rezultatų patikimumas

3

3.

2016 m. laidos Europos vertinimo standartų nuostatos ir jų taikymas vertinant mišką

1

Seminaro data ir laikas - 2016 m. rugsėjo 9 d., pradžia - 10 val.

Lektoriai - Tarnybos vyriausiasis specialistas, turto vertintojas Steponas Deveikis, VĮ Registrų centro vyriausiasis specialistas turto vertinimui, turto vertintojas Antanas Tumelionis.

Seminaro trukmė - 6 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 43,44 Eur

Seminaras "Naujos laidos Europos vertinimo standartų – EVS 2016 – taikymo aktualijos"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Europos vertinimo standartų 8 - osios laidos turinio naujovės

Vertinimo proceso reglamentavimo naujovės.

1,5

2.

Nauja 1-ojo EVS (Rinkos vertė) redakcija. Pirminės vertinimo versijos pristatymas

1

3. Nauja 2-ojo EVS (Kiti nei rinkos vertė vertinimo pagrindai) redakcija. Pirminė vertinimo versija 1
4. 1-ojo Europos vertinimo metodinė nuoroda (Vertinimas finansinės atskaitomybės tikslu).
8-asis Europos vertinimo informacinis dokumentas (Tikrosios vertės nustatymas pagal 13-ąjį TFAS)
1,5

Seminaro data ir laikas – 2016 m. birželio 22 d., pradžia – 10.00 val.

Lektoriai - Tarnybos Metodologijos ir analizės skyriaus vyriausioji specialistė Airi Aleliūnaitė ir vyriausiasis specialistas, turto vertintojas Steponas Deveikis.

Seminaro trukmė – 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 36,20 Eur

Seminaras "Inžinerinių statinių ir įrenginių vertinimas"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Inžinerinių statinių ir įrenginių grupavimas (kilnojamasis turtas - nekilnojamasis turtas)

1

2.

Hidrotechninių statinių vertinimas

2

3. Vėjo jėgainių vertinimo aspektai 1
4. Saulės energijos modulių vertinimo aspektai 1

Seminaro data ir laikas - 2016 m. gegužės 13 d., pradžia - 9.00 val.

Lektoriai - valstybės įmonės Registrų centro  atstovai Vilmantė Naruševičienė ir turto vertintojas Antanas Tumelionis, UAB "Verslavita" diretorė, turto vertintoja Gražina Garuolienė, turto vertintoja Irina Aleksejevič.

Seminaro trukmė - 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 36,20 Eur

Seminaras "Kai kurie turto vetinimo aspektai"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Nekilnojamojo turto rinkos analizės svarba vertinimui

2

2.

Kilnojamojo turto vertinimo principai ir ypatumai

3

Seminaro data ir laikas - 2016 m. balandžio 29 d., pradžia - 9.30 val.

Lektoriai - turto vertintoja, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto docentė dr. Ieva Augutytė-Kvedaravičienė; turto vertintoja, Kauno kolegijos verslo vadybos katedros lektorė Kristina Šanturova. 

Seminaro trukmė - 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 36,20 Eur

Seminaras "Turto ir verslo vertinimas nemokumo valdymo tikslais"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Nemokumo samprata:

nemokumas ir apyvartinių lėšų trūkumas;

nemokumas ir negalėjimas atsiskaityti su visais kreditoriais;

laikini finansiniai sunkumai ir nemokumas;

nemokumas pagal įstatymą


1

2.

Nemokumo teisinės pasekmės ir mokumo atkūrimo galimybės:
nemokaus subjekto bankrotas (juridinių asmenų bankrotas, fizinių asmenų bankrotas);
mokumo atkūrimas bankroto byloje;
ilgalaikio mokumo atkūrimas restruktūrizavimo metu

1,5

3.

Turto vertinimo ir turto vertės ekspertizės reikšmė nemokumo procesuose:
turto vertė;
gautinų sumų vertė;
įsipareigojimų vertinimas

1,5

4.

Komercinio turto vertinimo nemokumo procedūrose ataskaitų ypatumai

1

Seminaro data ir laikas - 2016 m. kovo 9 d., pradžia - 10 val.

Lektoriai - advokatų kontoros COBALT partneris dr. Paulius Markovas, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimų kokybės patikrinimų skyriaus vyriausiasis specialistas Remigijus Rekerta.

Seminaro trukmė - 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 36,20 Eur

Seminaras "Mokestinės vertės tikslinimas individualiu vertinimu"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Nekilnojamojo turto mokestinės vertės nustatymo taikant masinį vertinimą principai ir rezultatai

1

2.

Mokesčių mokėtojų prašymų nekilnojamojo turto mokestine verte laikyti vertę, nustatytą pagal individualų turto vertinimą, nagrinėjimo patirtis

1

3.

Reikalavimas ataskaitose pagrįsti rinkos vertę

1

4.

Vertinimo ataskaitos atitiktis Lietuvos Respublikos Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 str. ir Turto ir verslo vertinimo metodikos reikalavimams

2

Seminaro data ir laikas - 2016 m. vasario 26 d., pradžia - 10 val.

Lektoriai - VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto vertinimo departamento viršininko pavaduotoja, Rinkos tyrimų ir duomenų analizės skyriaus vedėja Lina Kanišauskienė ir Vertinimo valstybės reikmėms skyriaus vedėja Asta Paškevičienė;

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Vertinimų kokybės patikrinimų skyriaus vyriausieji specialistai Remigijus Rekerta ir Vytautas Grigaliūnas.

Seminaro trukmė - 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 36,20 Eur

Seminaras "Pastatų ūkio valdymo tendencijos Lietuvoje ir užsienio šalyse"

 

Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Pastatų ūkio valdymo sistemos analizė Lietuvoje ir užsienyje

2

2.

Pastatai, veikianti aplinka, pastatų naudojimas

Pastatų ūkio valdymo įmonių veikla

2

3.

Naujos pastatų ūkio valdymo koncepcijos Lietuvoje ir užsienio šalyse

Pastatų ūkio valdymo efektyvumo tobulinimo kryptys, taikant internetines technologijas

2

4.

2015 m. turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių veiklos patikrinimų analizė

1

Seminaro data ir laikas - 2015 m. gruodžio 4 d., pradžia - 10 val.

Lektorius - VGTU Statybos fakulteto doc. dr. Natalija Lepkova, Turto vertinimo priežiūros tarnybos vyriausiasis specialistas Vytautas Grigaliūnas.

Seminaro trukmė - 7 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 50,68 Eur

Seminaras "Nekilnojamojo turto rinkos analizės aspektai"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Bendrųjų planų sudarymas ir valdymas – teoriniai ir praktiniai aspektai

2

2.

Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos tendencijos, plėtra, statytojų vizijos, planai, vartotojų poreikiai. Turto segmentų paklausa ir pasiūla didmiesčiuose ir periferijose

3

3.

Statybos informacinės sistemos ir Lietuvos Respublikos statybos įstatymo taikymo aktualijos

1

Seminaro data ir laikas - 2015 m. lapkričio 24 d., pradžia - 10 val.

Lektorius - UAB "Sweco Lietuva" vyr. architektas-urbanistas doc. dr. Mindaugas Pakalnis, Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius Mindaugas Statulevičius, Turto vertinimo priežiūros tarnybos vyriausiasis specialistas Steponas Deveikis.

Seminaro trukmė - 6 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 43,44 Eur

Seminaras "Nekilnojamojo turto plėtra ir rinkos informacija"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Lietuvos nekilnojamojo turto rinkos tendencijos, plėtra, statytojų vizijos, planai, vartotojų poreikiai

2

2.

Visų nekilnojamojo turto segmentų paklausa ir pasiūla didmiesčiuose ir periferijose, kainų lygiai, prognozės

2

3.

Savivaldybių bendrųjų planų sudarymas – naudojami duomenys, vykdomos analizės, nustatomos teritorijos

2

4.

Teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos informacinės sistemos turto vertintojams

1

Seminaro data ir laikas - 2015 m. spalio 30 d., pradžia - 10 val.

Lektorius - Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos direktorius Mindaugas Statulevičius, UAB "Sweco Lietuva" vyr. architektas-urbanistas doc. dr. Mindaugas Pakalnis, Teritorijų planavimo ir statybos priežiūros inspekcijos atstovas.

Seminaro trukmė - 7 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 50,68 Eur

Seminaras "Motorinių transporto priemonių vertinimo aktualijos"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Turto vertinimo teisinė sistema
(Kilnojamojo turto vertinimo veiklą reglamentuojantys teisės aktai)

2

2.

TVS 2013 220-asis Turto standartas Mašinos ir įrenginiai

Turto ir verslo vertinimo metodika

1

3.

Motorinių transporto priemonių vertinimo praktiniai aspektai po Kelių transporto priemonių vertės nustatymo tvarkos ir Kelių transporto priemonių vertinimo instrukcijos panaikinimo (individualios metodologinės įžvalgos; diskusija)

2

Seminaro data ir laikas - 2015 m. birželio 5 d. ir 2015 m. birželio 19 d., pradžia - 10 val.

Lektorius (diskusijos moderatorius) - Turto vertinimo priežiūros tarnybos vyriausiasis specialistas Steponas Deveikis.

Seminaro trukmė - 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 36,20 Eur

Seminaras "Geoinformacinės technologijos ir turto vertinimas"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Nekilnojamo turto, jo charakteristikų grupavimas

Analogiško turto samprata

1

2.

GIS ir jų teikiama nauda nekilnojamojo turto vertintojams

1

3.

Žemėlapių kūrimas: galimi duomenų šaltiniai ir jų tipai, vizualizacija, informacinių laukelių redagavimas

1

4.

Geografinės analizės galimybės

Mobilūs sprendiniai

1

5.

Praktinė užduotis

1

Seminaro data ir laikas - 2015 m. balandžio 2 d. ir 2015 m. balandžio 29 d., pradžia - 9 val.

Lektoriai - Turto vertinimo priežiūros tarnybos ir UAB "Hnit-Baltic" specialistai.

Seminaras vyks UAB "Hnit-Baltic" kompiuterio mokymo klasėje (vietų skaičius ribotas).

Seminaro trukmė - 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 36,20 Eur

Seminaras "Miško vertinimo ypatumai"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Miško pažinimo pagrindai

Miško taksacijos samprata ir rodikliai

Miško inventorizavimo tvarka

Miško kirtimo projektai

2

2.

Miško vertinimas

Miško vertinimo lyginamuoju metodu ypatumai

Miško vertinimo pajamų metodu ypatumai

1999-02-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 205 "Dėl žemės įvertinimo tvarkos"

Vertinimo rezultatų patikimumas

3

Seminaro data ir laikas - 2015 m. vasario 6 d., pradžia - 9 val. 30 min.

Lektoriai - Turto vertinimo priežiūros tarnybos vyriausiasis specialistas, turto vertintojas Steponas Deveikis ir VĮ Registrų centro vyriausiasis specialistas turto vertinimui, turto vertintojas Antanas Tumelionis.

Seminaro trukmė - 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 36,20 Eur

Seminaras "Įkeičiamo turto vertinimo aspektai"
Nr.

Temos pavadinimas

Trukmė

akad.val.

1.

Įkeičiamo turto vertinimas - reikalavimai ir problematika

Norminių dokumentų reikalavimai

Turto vertinimo problematika finansų įstaigose

1

2.

EVS ir TVS naujų papildomų aiškinamųjų dokumentų nuostatos ir reikalavimai

EVS 2-oji metodinė nuostata dėl komercinės hipotekos

TVS 4 TID Vertinimo neapibrėžtumas

Kiti vertinimo patikimumo reikalavimai

1,3

3.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo taikymo naujovės

Naujos Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo redakcijos nuostatos

Mokestinės vertės tikslinimo individualiu vertinimu aktualijos

Specifiniai reikalavimai turto vertinimo ataskaitai

1,3

4.

2014 m. administracinių teismų praktikos turto vertinimo srityje apžvalga

Vertintojų garbės teismo sprendimų bylos

Kitos administracinės teisenos bylos

1,3

Seminaro data ir laikas - 2015 m. sausio 30 d. ir 2015 m. vasario 13 d., pradžia - 10 val.

Lektoriai - Lietuvos banko Priežiūros tarnybos Riziką ribojančios priežiūros departamento Kredito rizikos skyriaus vyriausiasis specialistas Tomas Mazėtis, RAIDLA LEJINS & NORCOUS vadovaujantis teisininkas, advokatas dr. Paulius Markovas, Turto vertinimo priežiūros tarnybos vyriausieji specialistai Steponas Deveikis ir Remigijus Rekerta.

Seminaro trukmė - 5 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis - 36,20 Eur

Seminaras „Biologinio turto vertinimas“ 

Tema 

 

 

 

 

 

Seminaro data ir laikas – 2018 m. spalio 2 d., 10 val.

Lektoriai

Zita Sinickienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vadovė

Vilma Čereškaitė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Ūkio apskaitos skyriaus vyresnioji ūkio apskaitos specialistė.

Seminaro trukmė – 6 akad. val.

Seminaro dalyvio mokestis – 42 Eur.

Mokestis už mokymus mokamas iš anksto pavedimu į AB SEB banke esančią Tarnybos biudžetinę sąskaitą

Nr. LT16 7044 0600 0808 2141. Banko kodas – 70440. Mokėjimo paskirtyje nurodykite, kad mokėjimas atliekamas „už seminarą“.

Seminaro dalyvio mokestį prašome sumokėti iki 2018-09-28.

Seminaras vyks Tarnybos patalpose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-29