Valstybių narių ir trečiųjų valstybių vertintojai, kuriems pripažinta profesinė kvalifikacija

Kitų valstybių narių turto arba verslo vertintojai, kuriems pripažinta profesinė kvalifikacija ir suteikta teisė vertinti turtą arba verslą Lietuvos Respublikoje

Nr.

Vardas, pavardė

Vertinimo sritis

Kvalifikacija

Pažymėjimo Nr.

Kvalifikacijos pripažinimo data

1.

Diana Georguieva Nikolaeva-Mitrovska

verslo

vertintojo

3

2013-06-11

Kitoje valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys, turintys teisę vertis turto arba verslo vertinimo veikla Lietuvos Respublikoje

Nr.

Kitoje valstybėje narėje įsteigto juridinio asmens arba jo filialo pavadinimas

Juridinio asmens arba jo filialo kodas

Teisės verstis turto arba verslo vertinimo veikla suteikimo data

1.

Bulgarijos Respublikos ribotos atsakomybės bendrovė „Ernst & Young Bulgaria EOOD“

130971516

2013-06-11

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-04