>

Auditas ir apskaita

Siekdama parengti kokybiškas verslo apskaitos standartų metodines rekomendacijas, teikti išsamius paaiškinimus dėl apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo, Tarnyba bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių nacionalinių apskaitos standartų rengėjais, dalyvauja Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) veikloje.

Siekdama įgyvendinti pavestą auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros funkciją, Tarnyba bendradarbiauja su kitų Europos Sąjungos valstybių audito viešąją priežiūrą vykdančiomis institucijomis, dalyvauja Europos viešosios audito priežiūros įstaigų grupės (EGAOB) ir Europos audito tikrinimų grupės (EAIG) organizuojamuose susitikimuose, yra Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (IFIAR) narė.

Tarptautinis bendradarbiavimas leidžia keistis aktualia informacija, padeda dalytis auditorių ir audito įmonių viešosios priežiūros organizavimo patirtimi, o tai padeda efektyviau vykdyti pavestas funkcijas. Susitikimuose keliamos problemos, ieškoma galimybių, kaip pagerinti valstybių bendradarbiavimą, siekiama gerinti veiklą tiek Europos Sąjungos, tiek viso pasaulio mastu.

EFRAG

Dalyvaudama Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFRAG) veikloje Tarnybos atstovai vyksta į šios grupės posėdžius, nagrinėja tarptautinių apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų, Tarptautinio finansinių ataskaitų aiškinimo komiteto ir Nuolatinio aiškinimo komiteto aiškinimų projektus, teikia pastabas. Plačiau apie EFRAG veiklą galima rasti www.efrag.org

Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų projektų rengimas, nuoseklus apskaitos standartų taikymas yra svarbus visai Europos Sąjungai ir kiekvienai jos narei. Darbo grupių, sudarytų iš valstybių narių atstovų, posėdžiuose nagrinėjamos apskaitos problemos ir jų sprendimo būdai lems, kaip ateityje bus reglamentuojama ir kaip sparčiai bus integruojama Europos Sąjungos valstybių narių ūkio subjektų apskaita ir finansinių ataskaitų sudarymas. Minėti procesai daro didelę įtaką Lietuvos nacionaliniams apskaitos standartams, todėl Tarnybos dalyvavimas darbo grupėse rengiant projektus yra labai svarbus. Teikdama pastabas EFRAG dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų projektų Tarnyba siekia perteikti ir Lietuvos įmonių nuomonę, todėl kviečia rinkos dalyvius teikti pastabas ir pasiūlymus dėl rengiamų projektų.

CEAOB

Europos audito priežiūros įstaigų komitetas (CEAOB)  įsteigtas 2016 metais pagal naująjį ES reglamentą Nr. 537/2014 ir pakeitė Europos viešosios audito priežiūros įstaigų grupę (EGAOB), kurios veikloje aktyviai dalyvavo ir Tarnybos atstovai. CEAOB – tai nauja ES valstybių narių nacionalinių audito priežiūros institucijų bendradarbiavimo forma, kuri padeda siekti 2016 m. birželio 17 d. įsigaliojusių naujų ES audito teisės aktų (ES reglamento Nr. 537/2014 ir Direktyvos 2014/56ES) nustatyto tikslo – sustiprinti audito viešąją priežiūrą Europos Sąjungoje. CEAOB sudaro po vieną narį iš kiekvienos ES valstybės narės ir vienas Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) paskirtas narys. Europos bankininkystės institucijos (EIOPA) dalyvauja CEAOB posėdžiuose stebėtojų teisėmis. CEAOB prisideda prie bendradarbiavimo įgyvendinant naujus ES audito teisės aktus, Europos Komisijos ir kitų kompetentingų institucijų prašymu teikia patarimus, padeda techniškai vertinti trečiųjų šalių viešosios priežiūros sistemas ir bendradarbiauti valstybėms narėms su trečiosiomis šalimis, atlikti techninę tarptautinių audito standartų analizę, prisideda prie viešojo intereso įmonių auditą atliekančių auditorių, audito įmonių ar tinklų bendradarbiavimo mechanizmų tobulinimo ir priežiūros. Plačiau apie CEAOB veiklą galima rasti čia.

CEAOB  tikrinimų pogrupis

2016 m. lapkričio mėn. EAIG funkcijas perėmė naujai įsteigtas CEAOB tikrinimų pogrupis. CEAOB tikrinimų pogrupio tikslas yra skatinti Europos audito priežiūros institucijas, atsakingas už audito tikrinimus, keistis reikšminga informacija ir patirtimi, bendradarbiauti atliekant tikrinimus ir diskutuoti dėl jų rezultatų. Siekdama tobulinti galiojančius tarptautinius audito standartus ir gerinti audito kokybę CEAOB tikrinimų pogrupis taip pat rengia susitikimus su trečiosiomis šalimis, su audito standartų leidėjais (Tarptautine audito ir užtikrinimo standartų valdyba (IAASB),  Tarptautine etikos standartų valdyba (IESBA), audito profesijos atstovais. Susitikimuose  diskutuojama klausimais, susijusiais su tikrinimų rezultatais. Šių tarptautinių darbo grupių ir pogrupių veikloje Tarnyba dalyvauja ne tik per rengiamus susitikimus, bet ir keičiasi informacija, dalyvauja rengiamose apklausose.

IFIAR

Tarnyba nuo 2009 metų yra Tarptautinio nepriklausomų audito priežiūros organizacijų forumo (IFIAR) narė. IFIAR sudaro audito priežiūrą atliekančios kompetentingos institucijos iš 52 pasaulio valstybių. Dalyvavimas forume sudaro sąlygas laiku keistis aktualiausia viešosios audito priežiūros informacija, bendradarbiauti su kitų valstybių priežiūros institucijomis, atlikti bendrus atlikto audito patikrinimus ir tokiu būdu užtikrinti tinkamą pavestų funkcijų vykdymą.

IFIARpagrindinis siekis yra tarnauti viešajam interesui –  stiprinti investuotojų apsaugą, gerinti audito kokybę visame pasaulyje. Kreipiant išskirtinį dėmesį į auditorių ir audito įmonių patikrinimų atlikimą dalijamasi audito rinkos plėtros žiniomis ir praktine nepriklausomų audito priežiūros organizacijų patirtimi. Siekiant nuoseklaus audito reglamentavimo skatinamas priežiūros organizacijų bendradarbiavimas. IFIAR padeda organizacijoms, siekiančioms gerinti audito kokybę, tarpusavyje užmegzti ryšius.

Be Lietuvos, šiuo metu forumo nariai yra:

 •  Abu Dabis (Jungtiniai Arabų Emyratai), Abu Dhabi Accountability Authority (www.adaa.abudhabi.ae);
 • Albanijos Respublika, Public Oversight Board of Albania;
 • Airija, Irish Auditing & Accounting Supervisory Authority (IAASA) (www.iaasa.ie);
 • Australija, Australian Securities & Investments Commision (ASIC) (www.asic.gov.au/asic/asic.nsf);
 • Austrijos Respublika, Audit Oversight Body of Austria (AOBA) (www.apab.gv.at);
 • Belgijos Karalystė, Supervisory College for Statutory Auditors;
 • Botsvanos Respublika, Botswana Accountancy Oversight Authority (BAOA) (www.baoa.org.bw);
 • Brazilijos Federacinė Respublika, Securities and Exchange Commission of Brazil (www.cvm.gov.br);
 • Bulgarijos Respublika, Commission for Public Oversight of Statutory Auditors (CPOSA) (www.cposa.bg/en);
 • Čekijos Respublika, Public Audit Oversight Board (RVDA) (www.rvda.cz);
 • Danijos Karalystė, Danish Business Authority (DBA) (www.erst.dk);
 • Dubajus (Jungtiniai Arabų Emyratai), Dubai Financial Services Authority (www.dfsa.ae);
 • Egipto Arabų Respublika, Auditors Oversight Board Egyptian Financial Supervisory Authority (EFSA) (www.efsa.gov.eg);
 • Gibraltaras, Gibraltar Financial Services Commission (GFSC) (www.fsc.gi);
 • Graikijos Respublika, Hellenic Accounting and Auditing Standards Oversight Board (HAASOB) (www.elte.org.gr);
 • Gruzija, Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision (SARAS) (www.saras.gov.ge);
 • Indonezijos Respublika, Finance Professions Supervisory Centre (www.pppk.kemenkeu.go.id);
 • Ispanijos Karalystė, Accounting and Auditing Institute (ICAC) (www.icac.meh.es);
 • Italijos Respublika, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) (www.consob.it);
 • Japonija, Certified Public Accountants & Auditing Oversight Board (CPAAOB) (www.fsa.go.jp/cpaaob) ir Financial Services Agency (FSA) (www.fsa.go.jp);
 • Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė, Financial Reporting Council (FRC) (www.frc.org.uk);
 • Jungtinės Amerikos Valstijos, Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) (www.pcaobus.org);
 • Kaimanų salos, Auditors Oversight Authority (AOA) (www.aoa.ky);
 • Kanada, Canadian Public Accountability Board (CPAB) (www.cpab-ccrc.ca);
 • Kipro Respublika, Cyprus Public Audit Oversight Board (CyPAOB) (www.cypaob.gov.cy);
 • Korėjos Respublika, Financial Services Commission (FSC) (www.fsc.go.kr) ir Financial Supervisory Service (FSS);
 • Kroatijos Respublika, Croatian Audit Public Oversight Committee (APOC) (www.javni-nadzor-revizije.hr);
 • Lenkijos Respublika, Audit Oversight Commission (AOC) (www.kna.gov.pl);
 • Lichtenšteino Kunigaikštystė, Financial Market Authority Liechtenstein (FMA) (www.fma-li.li);
 • Liuksemburgo Didžioji Hercogystė, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) (www.cssf.lu);
 • Malaizija, Audit Oversight Board Securities Commission Malaysia (www.sc.com.my);
 • Mauricijaus Respublika, Financial Reporting Council (frc.govmu.org);
 • Naujoji Zelandija, Financial Markets Authority (FMA) (fma.govt.nz);
 • Nyderlandų Karalystė, Dutch Authority for the Financial Markets (www.afm.nl);
 • Norvegijos Karalystė, Financial Supervisory Authority of Norway (FSA) (www.finanstilsynet.no);
 • Pietų Afrikos Respublika, Independent Regulatory Board for Auditors (IRBA) (www.irba.co.za);
 • Portugalijos Respublika, Portuguese Securities Market Commission (www.cmvm.pt);
 • Prancūzijos Respublika, High Council for Statutory Audit (www.h3c.org);
 • Rusijos Federacija, Ministry of Finance of the Russian Federation (MoF) (old.minfin.ru/en) ir The Federal Treasury (Treasury of Russia) (www.roskazna.ru/en);
 • Singapūro Respublika, Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA) (www.acra.gov.sg);
 • Slovakijos Respublika, Auditing Oversight Authority (www.udva.sk);
 • Slovėnijos Respublika, Agency for Public Oversight of Auditing (APOA) (www.anr.si);
 • Suomijos Respublika, Finnish Patent and Registration Office Auditor Oversight Unit (PRH) (www.prh.fi);
 • Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika, Sri Lanka Accounting and Auditing Standards Monitoring Board (www.slaasmb.gov.lk);
 • Švedijos Karalystė, Swedish Inspectorate of Auditors (www.revisorsnamnden.se);
 • Šveicarijos Konfederacija, Federal Audit Oversight Authority (FAOA) (http://www.revisionsaufsichtsbehoerde.ch/);
 • Tailando karalystė, Securities and Exchange Commission (www.sec.or.th);
 • Taivanas (Kinijos Respublika), Financial Supervisory Commission (FSC) (http://www.fsc.gov.tw ir www.sfb.gov.tw);
 • Turkijos Respublika, Capital Markets Board of Turkey (CMB) (www.spk.gov.tr) ir Public Oversight, Accounting and Auditing Standards Authority (POA) (www.cmb.gov.tr);
 • Vengrijos Respublika, Auditors' Public Oversight Authority (Ministry for National Economy) (ngmszakmaiteruletek.kormany.hu/konyvvizsgaloi-kozfelugyeleti-hatosag);
 • Vokietijos Federacinė Respublika, Auditor Oversight Body (AOB).

Plačiau apie IFIAR veiklą galima rasti www.ifiar.org.

Atnaujinimo data: 2023-09-30