BENDRADARBIAVIMAS

Įgyvendindama Tarnybos tikslus Tarnyba bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei dalyvauja jų veikloje, tarptautiniuose renginiuose, palaiko ryšius su kitų, tiek Europos Sąjungos, tiek viso pasaulio, valstybių kompetentingomis institucijomis.

Atnaujinimo data: 2023-09-30