Informacijos apie asmenį surinkimas

Informacijos apie asmenis surinkimas:

 • Licencijavimo skyriaus vedėjas – 2022-08-22
 • Infrastruktūros administravimo skyriaus vedėjas – 2021-04-09
 • Audito kokybės patikrinimų skyriaus vedėjas – 2020-08-28
 • Teisės skyriaus vedėjas – 2019-05-09
 • Analizės skyriaus vedėjas  – 2018-11-23
 • Direktoriaus pavaduotojas – 2018-11-23
 • Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus vedėjas – 2018-07-09
 • Nemokumo administravimo patikrinimų skyriaus vedėjas – 2017-07-24
 • Metodologijos ir analizės skyriaus vedėjas – 2017-01-11
 • Vertinimo kokybės patikrinimų skyriaus vedėjas – 2016-07-14
 • Teisės skyriaus vedėjas – 2016-06-01
 • Licencijavimo skyriaus vedėjas – 2016-05-18
 • Direktoriaus pavaduotojas – 2016-04-27

PAREIGŲ, DĖL KURIAS SIEKIANČIŲ EITI ASMENŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI TEIKIAMAS PRAŠYMAS PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

Pareigos, dėl kurias siekiančių eiti asmenų rašytinį prašymą pateikti informaciją Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai teikia Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau –AVNT): 
1. AVNT direktoriaus pavaduotojo; 
2. AVNT padalinių vadovų;
3. asmenų, laikinai skiriamų į šio sąrašo 1 ir 2 punktuose nurodytas pareigas, kai nėra paskirto nuolat šias pareigas einančio asmens. 

Atnaujinimo data: 2023-09-30