Pranešimai apie korupciją

Žemiau pateikta nuoroda į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos svetainėje pateiktą informaciją „Praneškite apie korupciją“ bei žemiau nurodyti kontaktai, kuriais asmenys gali anonimiškai pranešti apie Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - Tarnyba) darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su Tarnybos veikla.

Tarnyboje pranešimai priimami:

tel.: (8 5) 212 5464, (8 5) 263 9291

el. p.: [email protected]

Pranešti STT apie žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką galite:

1. www.stt.lt, palikdami žinutę interneto tinklalapyje;

2. atsiųsdami žinutę adresu: [email protected];

3. 24/7 karštąja linija (8 5) 266 3333;

4. mobiliąja programėle „Pranešk STT“;

5. atvykę į STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo

skyrių, STT Kauno valdybą, STT Klaipėdos vadybą, STT Panevėžio

valdybą, STT Šiaulių valdybą;

6. atsiųsdami pranešimą paštu STT struktūriniams padaliniams.

Atnaujinimo data: 2023-09-30