Informacija apie 2023 m. Tarnybos darbuotojų darbo užmokestį

       2023 m. I ketv.    2023 m. II ketv.    2023 m. III ketv.    2023 m. IV ketv.  
  Pareigybės pavadinimas    Darbuo-tojų skaičius    Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)    Darbuo-tojų skaičius    Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)    Darbuo-tojų skaičius    Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)    Darbuo-tojų skaičius    Vidutinis darbo užmokestis neatskai-čius mokesčių (Eur)  
  Administracijos vadovai*  11  3408,23    11,00  3515,32     113616,06113575,88
  Vyriausieji specialistai    35    2154,28  34,00  2294,68       332282,30322356,84
  Vyresnieji specialistai    3    1196,85    3,00    1237,02  21245,6321381,24

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas

 

*Administracijos vadovams priskiriama: įstaigos direktorius, direktoriaus pavaduotojas, direktoriaus vyresnioji patarėja ir skyrių vedėjai

Atnaujinimo data: 2024-02-01