Tarnybos vadovo užduotys


Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus Audriaus Linarto 2019 m. užduotys:

  1. Užtikrinti, kad būtų laiku baigtas ĮRBIS (AVNIS) modernizavimas ir sistema pritaikyta bendrai įstaigos priežiūros veiklai.
  2. Užtikrinti tinkamą ir savalaikį pasirengimą Juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimui.
  3. Užtikrinti turto ir verslo vertintojų asistentų, vertintojų ir vertintojų ekspertų egzaminų organizavimą įgyvendinant 2019 m. sausio 25 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymą Nr. 1K-27 pakeitimą.
  4. Užtikrinti 2018 m. lapkričio 15 d. Nr. XIII-1630 Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo nuostatų įgyvendinimą.
  5. Užtikrinti finansinių ataskaitų patikimumui didinti reikalingų verslo apskaitos standartų rekomendacijų ir kitų susijusių paaiškinimų parengimą.

Atnaujinimo data: 2023-09-30