*AVNT specialistai konsultuoja šiais klausimais:

o    Verslo apskaitos standartų,
o    Lietuvos finansinės atskaitomybės standartų,
o    Rekomendacijų „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“;
o    Rekomendacijų „Vidaus kontrolės organizavimas“;
o    Rekomendacijų „Apskaitos paslaugų teikimui taikomos darbo organizavimo ir kontrolės tvarka“;
o    Rekomendacijų „Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma“;
o    Rekomendacijų „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimas, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas, ir pavyzdinė perdavimo akto forma“.

AVNT specialistų konsultacijos telefonu teikiamos darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val.

Atnaujinimo data: 2023-09-30