>

Specialistų konsultacijos*

Lietuvos finansinės atskaitomybės standartai* (LFAS/VAS) nustato pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis tvarkoma Lietuvos Respublikoje įsteigtų, standartus taikančių pelno siekiančių ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų apskaita ir sudaromos finansinės ataskaitos.

* Vyriausybės įgaliotos įstaigos patvirtinti verslo apskaitos standartai taikomi tol, kol Lietuvos Respublikos finansų ministras patvirtina atitinkamus Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.

Konsultacija, tai AVNT Apskaitos ir metodologijos skyriaus specialistų žodinis ar rašytinis paaiškinimas konkrečiam paklausėjui LFAS/VAS taikymo klausimais.

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Gauti konsultaciją paklausėjas gali:

1. Pateikęs paklausimą raštu:

1.1.    atsiuntęs paklausimą elektroniniu paštu [email protected];

1.2.    užpildęs AVNT interneto svetainės https://avnt.lrv.lt skiltyje DUK (dažniausiai užduodami klausimai) pateiktą elektroninio paklausimo formą (spausti čia);

1.3. atsiuntęs paklausimą klasikiniu paštu ar per pasiuntinį.

2. Paskambinęs telefonu +370 5 212 5464 darbo dienomis nuo 8 val. iki 12 val. 

3. Atvykęs į AVNT buveinę adresu Rinktinės g. 48A, Vilnius konsultuotis žodžiu.

Atnaujinimo data: 2024-04-02