Prisijungimas prie AVNIS: https://Avnis.avnt.lt

REKOMENDUOJAMA NARŠYKLĖ: GOOGLE CHROME (nerekomenduojame naudoti Internet Explorer)

AVNIS naudotojo vadovai:
Nemokumo administratoriams
Auditoriams
Turto ar (arba) verslo vertintojams
Vertinimo ataskaitų pateikimo per AVNIS sąrašo šablonas
Nemokumo portalo vadovas nemokumo administratoriams
Nemokumo portalo vadovas bylos dalyviams

NAUDINGA INFORMACIJA:

E.VARŽYTYNĖS

Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019-12-30 nutarimu Nr. 1328 „Dėl turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo“) 5 p. nustatyta, kad varžytynės paskelbiamos specialiojoje interneto svetainėje, kai šios svetainės tvarkytojas iš varžytynių vykdytojo gauna išankstinį apmokėjimą už varžytynių paskelbimą ir vykdymą.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015-09-11 įsakymu Nr. 1R-262 „Dėl atlyginimo valstybės įmonei Registrų centrui už skelbiamas elektronines varžytines dydžio patvirtinimo“ (toliau - Teisingumo ministro įsakymas) 1 p. patvirtintas 27,77 EUR atlyginimas mokamas Valstybės įmonei Registrų centrui už vienas skelbiamas varžytynes specialioje interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt. Su Teisingumo ministro įsakymu galite susipažinti adresu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5b333190583911e5825682aa0fc6b8d5

Valstybės įmonė Registrų centras informuoja, kad atliekant mokėjimą mokėjimo paskirties grafoje būtina nurodyti:

1. asmens, kuris nurodytas AVNIS skelbimo eilutėje „Mokėtojas už varžytynes“ vardą, pavardę ir asmens kodą arba juridinio asmens pavadinimą ir kodą.

2. mokėjimo paskirtį – už e. varžytynių paskelbimą AIS.

Pvz., Vardenis, Pavardenis, asmens kodas xxxxxxxxxxx, už e. varžytynių paskelbimą AIS.

Pvz., UAB „Vardas“, įmonės kodas xxxxxxxxx, už e. varžytynių paskelbimą AIS.

Mokėjimo paskirtyje nurodytas asmuo turi sutapti su AVNIS skelbime nurodytu mokėtoju už varžytynes.

Atkreipiame dėmesį, kad avansinis mokėjimas už e. varžytynes yra priskiriamas per vieną darbo dieną nuo sumokėjimo dienos.

Taip pat, primename, kad vadovaujantis Turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašonuostatomis, prie e. varžytynių skelbimo varžytynių vykdytojas turi pridėti turto planą, jeigu e. varžytynėse parduodamas nekilnojamasis turtas, kurio planas tvarkomas Nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje, ir turto nuotrauką (-as), išskyrus atvejus, kai e. varžytynėse parduodamas nematerialusis turtas.

Atsiskaitomosios sąskaitos įmokoms už varžytynių paskelbimą kodas:

Registro tvarkytojas

Banko pavadinimas

Banko sąskaita

VĮ Registrų centras

 „Swedbank“, AB

LT677300010095519600

Luminor/DNB

LT944010042400050387

AB SEB bankas

LT477044060005572969

Luminor/Nordea

LT412140030001439456

AB „Citadele“ bankas

LT337290000000345816

AB Šiaulių bankas

LT227180300000345097

UAB Medicinos bankas

LT857230000000345067


Kilus klausimų ar techninių nesklandumų pildant formas internetu, prašome kreiptis į vyr. specialistę Oną Toliautienę, tel. (8 5) 249 9322.Dėl apmokėjimo už e.varžytynių paskelbimą galima kreiptis, tel. (8 5) 268 8262.

Atnaujinimo data: 2023-09-30