>

Informacija verslo rizikai vertinti

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2010 m. spalio 13 d. pasitarimo sprendimu patvirtino Priemonių, įgalinančių geriau nustatyti su įmonių bankrotu susijusias nusikalstamas veikas, planą. Įgyvendindamas šio plano vieną iš priemonių, Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos interneto svetainėje sukūrė nuolatinę skiltį, kurioje skelbiama informacija apie galimybes gauti informaciją verslo rizikai vertinti iš valstybės ir privačių institucijų. Institucijos, kurios kaupia duomenis apie gyventojų ir įmonių pradelstas skolas, taip pat kitą, patikimumą padedančią nustatyti juridinę, ekonominę informaciją, gali kreiptis į Departamentą ir pasinaudoti galimybe Departamento interneto svetainėje skelbti nuorodą į savo interneto svetainę.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

UAB "Creditinfo Lietuva"

UAB "Creditreform Lietuva"

UAB “GelvoraSergel”

UAB „Okredo“

MB "Scoris"

Bankroto procese dalyvaujančios institucijos

Nemokumo administratorių rūmai

Nacionalinė bankroto administratorių asociacija

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

Valstybinė mokesčių inspekcija

Užsienio šalių bankroto klausimai

ES teisės aktų paieška(Eur-lex)

EK Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas(Europos Komisija) 

„Antroji galimybė“ – iš naujo pradėti verslą po bankroto 

Bankroto procedūros ir naujas verslas(ES portalas "Jūsų Europa") 

Bankrotas(Europos teisminis tinklas)  

Europos nemokumo ir restruktūrizavimo profesionalų organizacija(INSOL Europe)

Europos restruktūrizavimo ir nemokumo vadovas 2005/2006  

Jungtinių Tautų Tarptautinės prekybos teisės komisija(UNCITRAL)

Pasaulinė nemokumo teisės duomenų bazė(GILD)

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija(OECD)

Tarptautinis nemokumo puslapis(Global Insolvency)

Tarptautinis nemokumo institutas(International Insolvency Institute)

Tarptautinė nemokumo reguliuotojų asociacija(IAIR)

Australijos nemokumo ir patikėtinių tarnyba(ITSA)

JAV bankroto teismai

Kanados nemokumo institutas

Latvijos nemokumo valdyba

Naujosios Zelandijos nemokumo ir patikėtinių tarnyba

Norvegijos patariamoji bankroto taryba

Švedijos vykdomoji įstaiga(Kronofogden)

Suomijos bankroto ombudsmeno tarnyba

Serbijos bankroto priežiūros agentūra

Jungtinės Karalystės Nemokumo tarnyba 

Amerikos bankroto institutas(ABI)

Atnaujinimo data: 2023-12-12