Teisės aktų pažeidimai

Seimo kontrolierių pažymos

Šioje dalyje skelbiamos (ne trumpiau nei metus) Seimo kontrolierių pažymos apie įstaigoje atliktą skundo tyrimą ir Seimo kontrolieriui pateikta informacija apie Seimo kontrolierių pasiūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo įstaigoje rezultatus.

Valstybės kontrolierių sprendimai

Šioje dalyje skelbiami (ne trumpiau nei metus) valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojų sprendimai dėl valstybinio audito metu nustatytų reikšmingų teisės pažeidimų, taip pat valstybės kontrolieriui pateikta informacija apie sprendimuose nurodytų teisės aktų pažeidimų pašalinimą, nurodymų, teikimų ir pasiūlymų vykdymą. Jeigu valstybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojų sprendimai apskundžiami teismui, skelbiami ir atitinkami teismų sprendimai.

Skelbtinos informacijos nėra.

Teismo sprendimai

Šioje dalyje skelbiami įsiteisėję teismų sprendimai, kuriuose konstatuojami teisės aktų pažeidimai įstaigoje, taip pat informacija apie priemones, kurių imtasi dėl šių teisės pažeidimų.

Skelbtinos informacijos nėra.

Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai

Šioje dalyje skelbiama (ne trumpiau nei metus) komisijos, sudarytos tarnybiniam nusižengimui tirti, išvada ir valstybės tarnautoją į pareigas priėmusio asmens sprendimas dėl tarnybinės nuobaudos už šiurkštų tarnybinį nusižengimą skyrimo. Skelbiami ir atitinkami teismų ar kitos tarnybinį ginčą nagrinėjusios institucijos sprendimai, išnagrinėjus skundus dėl tarnybinės nuobaudos

Skelbtinos informacijos nėra.

Atnaujinimo data: 2023-09-30