>

Nemokamų konsultacijų medžiaga

Tarnyba kasmet organizuoja susitikimus su buhalteriais, auditoriais ir kitais suinteresuotais asmenimis siekdama juos supažindinti su apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti aktualiais verslo apskaitos standartų pakeitimais.

Išsamesnė informacija apie įvykusius renginius:

2024 metai

Skelbiama nemokamos konsultacijos „Apskaitos ir finansinės atskaitomybės aktualijos“ medžiaga:

Pranešimo „2023 m. finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos apžvalga“ skaidrės

Pranešimo „Apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus aktualūs klausimai“ skaidrės

Pranešimo „Dažniausiai pasitaikančių atidėtojo pelno mokesčio skaičiavimo atvejai“ skaidrės

2022 metai

Skelbiama nemokamos konsultacijos „Apskaitos ir finansinės atskaitomybės aktualijos 2022“ medžiaga:

Rekomendacijų „Apskaitą tvarkančio asmens pasirinkimas“ skaidrės

Rekomendacijų „Vidaus kontrolės organizavimas“ skaidrės

Rekomendacijų „Apskaitos paslaugų teikimo ir kontrolės organizavimas“ skaidrės

Rekomendacijų „Finansinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties pavyzdinė forma“ skaidrės

Rekomendacijų „Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimas, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas“ skaidrės

„Finansinių ataskaitų kokybės stebėsena“ skaidrės

„Karo Ukrainoje įtaka apskaitos duomenų vertinimui ir informacijos pateikimui finansinėse ataskaitose pagal verslo apskaitos standartus (VAS)“ skaidrės
 

2021 metai

Skelbiama vebinaro apskaitos ir finansinės atskaitomybės aktualijų klausimais medžiaga.

Vebinaro medžiaga:

Pranešimo „Informacija dėl COVID-19 pandemijos įtakos apskaitos duomenų vertinimui ir informacijos pateikimui finansinėse ataskaitose pagal verslo apskaitos standartus“ skaidrės

Pranešimo „2019 metų finansinių ataskaitų kokybės apžvalgos rezultatai: dažniausiai daromos klaidos, teisės aktų atitiktis, kitos finansinių ataskaitų rengimo rekomendacijos“ skaidrės

 

2020 metai

Skelbiama vebinaro apskaitos ir finansinės atskaitomybės aktualijų klausimais medžiaga.

Vebinaro medžiaga:

Pranešimo „Informacija dėl Covid-19 įtakos apskaitos duomenų vertinimui ir informacijos pateikimui finansinėse ataskaitose pagal verslo apskaitos standartus“ skaidrės

Pranešimo „Finansinių ataskaitų kokybės apžvalgos rezultatai“ skaidrės

Pranešimo „DUK (dažniausiai užduodami klausimai)“ skaidrės

 

2019 metai

Skelbiama Tarnybos organizuojamos nemokamos konsultacijos apskaitos ir finansinės atskaitomybės aktualijų klausimais medžiaga.

Nemokamos konsultacijos medžiaga:

Pranešimo „DUK (dažniausiai užduodami klausimai)“ skaidrės

Pranešimo „Finansinių ataskaitų kokybės apžvalgos rezultatai“ skaidrės

Pranešimo „Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimas“ skaidrės

Pranešimo „Pavyzdinė mažų įmonių aiškinamojo rašto forma“ skaidrės

 

2018 metai

Skelbiama Tarnybos organizuojamos nemokamos konsultacijos apskaitos ir finansinės atskaitomybės aktualijų klausimais medžiaga.

Nemokamos konsultacijos medžiaga:

Pranešimo „9-ojo verslo apskaitos standarto „Atsargos“ pakeitimo projektas“ skaidrės

Pranešimo „Finansinių ataskaitų kokybės apžvalgos rezultatai“ skaidrės

Pranešimo „DUK (dažniausiai užduodami klausimai)“ skaidrės

 

2017 metai

Skelbiama Tarnybos organizuojamos nemokamos konsultacijos finansų apskaitos klausimais medžiaga.

Nemokamos konsultacijos medžiaga:

Pranešimo „Finansinę atskaitomybę reglamentuojančių įstatymų aktualijos“ skaidrės

Pranešimo „Aktualūs finansinių ataskaitų reglamentavimo ir verslo apskaitos standartų taikymo klausimai“ skaidrės 

Pranešimo „Finansinių ataskaitų kokybės tyrimo apžvalga“ skaidrės

Pranešimo „NAUJI JAR tvarkytojui teikiami FA elektroninio formato rinkiniai“ skaidrės

 

2016 metai

2016 m. vasario 11 d. Vilniuje, 23 d. Kaune, 29 d. Klaipėdoje ir kovo 9 d. Vilniuje įvyko nemokama konsultacija „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“. Konsultacijos dalyviai supažindinti su:

- aktualiais verslo apskaitos standartų pakeitimais, taikomais sudarant 2015 metų finansines ataskaitas ir tvarkant apskaitą;

- aktualiais 2016 metų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais įgyvendinus Apskaitos direktyvos nuostatas.

 

Nemokamos konsultacijos medžiaga:

Pranešimo „Verslo apskaitos standartų pakeitimai, aktualūs 2015 metų finansinėms ataskaitoms sudaryti“ skaidrės

Pranešimo „Aktualūs 2016 metų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimai“ skaidrės 

Verslo apskaitos standartų pakeitimų suvestinė 

 

2015 metai

2015 m. vasario 5 d. Vilniuje, 10 d. Kaune ir 12 d. Klaipėdoje įvyko nemokama konsultacija „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo reikalavimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“. Konsultacijos dalyviai buvo supažindinti su:

- aktualiais verslo apskaitos standartų pakeitimais, taikomais sudarant 2014 ir 2015 metų finansines ataskaitas ir tvarkant apskaitą;

- aktualiais su euro įvedimu susijusiais apskaitos klausimais;

- aktualiais 2016 metų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimais įgyvendinus Apskaitos direktyvos nuostatas.

 

Nemokamos konsultacijos medžiaga:

Pranešimo „Verslo apskaitos standartų pakeitimai, aktualūs 2014 ir 2015 metų finansinėms ataskaitoms sudaryti“ skaidrės 

Pranešimo „Aktualūs 2016 metų apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų sudarymo klausimai“ skaidrės 

Verslo apskaitos standartų pakeitimų suvestinė 

 

2014 metai

Kaune ir Vilniuje 2014 m. vasario 13, 14 ir 21 d. įvyko tarnybos organizuotas renginys „Aktualūs finansinių ataskaitų sudarymo klausimai ir verslo apskaitos standartų pakeitimai“. Dalyviai buvo supažindinti su:

- aktualiais verslo apskaitos standartų pakeitimais, taikomais sudarant 2013 ir 2014 metų finansines ataskaitas ir tvarkant apskaitą;

- aktualiais finansinių ataskaitų sudarymo klausimais.

 

Medžiaga:

Pranešimo „Verslo apskaitos standartų pakeitimai, aktualūs 2013 ir 2014 metų finansinėms ataskaitoms sudaryti" skaidrės 

Pranešimo „Aktualūs klausimai dėl metinių finansinių ataskaitų sudarymo" skaidrės 

Verslo apskaitos standartų pakeitimų suvestinė 

 

2013 metai

Vilniuje 2013 m. vasario 14 ir 15 d. įvyko tarnybos organizuotas renginys „Apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti svarbūs verslo apskaitos standartų pakeitimai“. Dalyviai buvo supažindinti su:

- aktualiais verslo apskaitos standartų pakeitimais, taikomais sudarant 2012 metų finansines ataskaitas;

- verslo apskaitos standartų naujovėmis, galiojančiomis nuo 2013 m. sausio 1 d.

Taip pat buvo atkreiptas dėmesys į Registrų centrui teikiamų finansinių ataskaitų naujoves.

 

Medžiaga:

Pranešimo „2012 m. finansinių ataskaitų sudarymas. Aktualūs verslo apskaitos standartų pakeitimai" skaidrės 

Pranešimo „Registrų centrui teikiamų finansinių ataskaitų naujovės“ skaidrės 

Pranešimo „Verslo apskaitos standartų pakeitimai, galiojantys nuo 2013 m. sausio 1 d.“ skaidrės 

Verslo apskaitos standartų pakeitimų suvestinė 

 

2012 metai

Vilniuje 2012 m. sausio 20 ir 26 d. įvyko tarnybos organizuotas renginys „2011 metų finansinių ataskaitų sudarymas atsižvelgiant į naujausius verslo apskaitos standartų pakeitimus“.

Dalyviai buvo supažindinti su:

- aktualiais verslo apskaitos standartų pakeitimais, taikomais sudarant 2011 metų finansines ataskaitas;

- verslo apskaitos standartų naujovėmis, galiojančiomis nuo 2012 m. sausio 1 d.

Taip pat buvo paaiškinta, kaip teisingai pildyti elektroninius Registrų centro finansinių ataskaitų rinkinius, atkreiptas dėmesys, kokios yra dažniausiai daromos klaidos.

 

Medžiaga:

Pranešimo „Verslo apskaitos standartų pakeitimai, taikomi nuo 2011 m. sausio 1 d.“ skaidrės 

Pranešimo „Nuo 2012 m. sausio 1 d. įsigalioję verslo apskaitos standartai“ skaidrės 

Verslo apskaitos standartų pakeitimų suvestinė 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-13