Audito priežiūros komiteto sudėtis yra patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1K-115 „Dėl finansų ministro 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1K-79 „Dėl Audito priežiūros komiteto sudarymo“ pakeitimo“.

Audito priežiūros komiteto sudėtis

1.

Paulė SvorobovičienėLietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento vyresnioji patarėja
Rasa Stanislovaitienė (pavaduoja Paulę Svorobovičienę)Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamento Audito, turto vertinimo ir nemokumo valdymo skyriaus patarėja

2.

Inga LekavičienėLietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento Kapitalo rinkos priežiūros skyriaus vadovė
Jolanta Gruodienė
(pavaduoja Ingą Lekavičienę)
Lietuvos banko Teisės ir licencijavimo departamento Teisėkūros skyriaus vyriausioji specialistė

3.

Asta MalinauskienėLietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Strateginio planavimo ir stebėsenos grupės vyresnioji patarėja
Dovilė Mekionytė
(pavaduoja Astą Malinauskienę)

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos patarėja

4.

Vaidotas RudokasLietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento direktorius

Jaunius Petrauskas
(pavaduoja Vaidotą Rudoką)

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių politikos departamento Įmonių teisės skyriaus vedėjas

5.

Giedrė StalauskienėLietuvos Respublikos valstybės kontrolės Finansinio audito 2-ojo departamento vadovė
Inga Surplienė
(pavaduoja Giedrę Stalauskienę)
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės Inovacijų ir metodologijos departamento vyriausioji valstybinė auditorė-metodologė

6.

Laimutė KazlauskienėLietuvos auditorių rūmų atstovė
Gintaras Černius
(pavaduoja Laimutę Kazlauskienę)
Lietuvos auditorių rūmų atstovas

7.

Danielius UrbonasLietuvos auditorių rūmų atstovas
Renata Legenzova
(pavaduoja Danielių Urboną)
Lietuvos auditorių rūmų atstovė

Atnaujinimo data: 2023-09-30