2024-04-02

Kviečiame naudotis Tarptautinių vertinimo standartų (TVS) ir Europos vertinimo standartų (EVS) įrankiu

2024 m. I ketv. AVNT baigė įgyvendinti vieną iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane numatytos priemonės projektą. Įgyvendinus minėtą projektą buvo sukurtas interaktyvus įrankis, kuriame patogiu formatu yra paskelbtos Tarptautinių vertinimo standartų (TVS) ir Europos vertinimo standartų (EVS) nuostatos bei su jomis susijusi papildoma metodinė informacija – metodų aprašymai, praktiniai pavyzdžiai, vertinimo specifika ir pan. (toliau – Interaktyvus įrankis).

Metodinė medžiaga bei standartų nuostatos tarpusavyje yra susietos interaktyviais ryšiais, todėl tai turėtų prisidėti prie šio Interaktyvaus įrankio naudotojų atliekamos aktualios informacijos paieškos bei navigacijos Interaktyviame įrankyje efektyvumo. 

Interaktyvus įrankis yra suskaidytas į 3 dalis:
•    Standartų, kurioje yra paskelbtos TVS ir EVS nuostatos;
•    Paaiškinimų, kurioje yra paskelbta su TVS ir EVS nuostatomis susijusi metodinė medžiaga;
•    Naujienų, kurioje skelbiamos su Interaktyviu įrankiu susijusios naujienos.
Interaktyviame įrankyje paskelbta metodinė medžiaga apima 4 sritis:
•    bendrąją sritį, kuri yra aktuali visoms vertinimo sritims;
•    nekilnojamojo turto sritį;
•    kilnojamojo turto sritį;
•    verslo sritį.
Interaktyviame įrankyje taip pat yra sukurtas informacijos paieškos įrankis, kuris: 
•    raktinių žodžių pagrindu pateikia paieškos rezultatus su aktualiomis standartų nuostatomis bei kontekstu, kuriame yra panaudoti raktiniai žodžiai;
•    raktinių žodžių pagrindu pateikia paieškos rezultatus su aktualiais Interaktyviame įrankyje paskelbtais metodiniais dokumentais.

Pažymėtina tai, kad Interaktyviame įrankyje paskelbta informaciją naudotojai gali atsisiųsti .docx ir (arba) .pdf formatu.

Su trumpa naudotojo instrukcija galite susipažinti pasinaudojus šia nuoroda – Interaktyvaus TVS ir EVS įrankio naudotojo instrukcija.

Interaktyvus įrankis suinteresuotiems asmenims yra prieinamas interneto svetainės adresu https://vertinimovedlys.avnt.lt/