BDAR
gdpr

Tarptautiniai audito standartai (privalomi taikyti atliekant finansinių ataskaitų už laikotarpius, prasidedančius 2022 m. gruodžio 15 d. ar vėliau, auditą)

Žodynas (vertimams nuo 2015 m.)

Susiję kitų TAS pakeitimai (2015 m.)

200-asis TAS  Bendrieji nepriklausomo auditoriaus tikslai ir audito atlikimas pagal tarptautinius audito standartus

210-asis TAS  Susitarimas dėl audito užduočių sąlygų

220-asis TAS  (persvarstytas) Finansinių ataskaitų audito kokybės valdymas

230-asis TAS  Audito dokumentavimas

240-asis TAS  Auditoriaus atsakomybė dėl apgaulės, atliekant finansinių ataskaitų auditą

250-asis TAS  Įstatymų ir teisės aktų įvertinimas, atliekant finansinių ataskaitų auditą

260-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Už valdymą atsakingų asmenų informavimas 

265-asis TAS  Už valdymą atsakingų asmenų ir vadovybės informavimas apie vidaus kontrolės trūkumus

300-asis TAS  Finansinių ataskaitų audito planavimas

315-asis TAS (2019 m. persvarstytas) Reikšmingo iškraipymo rizikos nustatymas ir įvertinimas

320-asis TAS  Reikšmingumas planuojant ir atliekant auditą

330-asis TAS  Auditoriaus atsakas į įvertintą riziką

402-asis TAS  Audito svarstymai, susiję su paslaugų organizaciją naudojančia įmone

450-asis TAS  Audito metu nustatytų iškraipymų vertinimas

500-asis TAS  Audito įrodymai

501-asis TAS  Audito įrodymai – konkretūs svarstymai dėl atskirų sričių

505-asis TAS  Išorės šalių patvirtinimai

510-asis TAS  Pirmojo audito užduotys – pradiniai likučiai

520-asis TAS  Analitinės procedūros

530-asis TAS  Audito atranka

540-asis tarptautinis audito standartas (TAS) (persvarstytas) ir patvirtinti kitų tarptautinių standartų pakeitimai, susiję su 540-uoju TAS (persvarstytu)

550-asis TAS  Susijusios šalys

560-asis TAS  Pobalansiniai įvykiai

570-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Veiklos tęstinumas

580-asis TAS  Rašytiniai pareiškimai

600-asis TAS  Specialūs svarstymai – grupės finansinių ataskaitų auditas (įskaitant komponentų auditorių darbą)

610-asis TAS (2013 m. persvarstytas) Vidaus auditorių darbo naudojimas 

620-asis TAS  Auditoriaus eksperto darbo naudojimas

700-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Nuomonės apie finansines ataskaitas susidarymas ir pateikimas

701-asis TAS Pagrindinių audito dalykų pateikimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje 

705-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Nuomonės modifikavimas nepriklausomo auditoriaus išvadoje

706-asis TAS (2015 m. persvarstytas)  „Dalyko pabrėžimo“ pastraipos ir „Kitų dalykų“ pastraipos nepriklausomo auditoriaus išvadoje

710-asis TAS  Lyginamoji informacija - atitinkami duomenys ir lyginamosios finansinės ataskaitos

720-asis TAS (2015 m. persvarstytas) Auditoriaus atsakomybė, susijusi su kita informacija

800-asis TAS (2016 m. persvarstytas) Specialūs svarstymai – pagal specialios paskirties tvarką parengtų finansinių ataskaitų auditas

805-asis TAS (2016 m. persvarstytas) Specialūs svarstymai – atskirų finansinių ataskaitų ir konkrečių finansinės ataskaitos elementų, sąskaitų ar straipsnių auditas

810-asis TAS (2016 m. persvarstytas) Užduotys pateikti išvadą dėl finansinių ataskaitų santraukos

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-29