BDAR
gdpr

Nemokumas

NEMOKUMO PROCESUS REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Europos Sąjungos teisės aktai

 

1. Europos parlamento ir tarybos 2015 m. gegužės 20 d. reglamentas (EB) Nr. 2015/848Dėl nemokumo bylų“*

2. Europos parlamento ir tarybos 2008 m. spalio 22 d. direktyva 2008/94/EBDėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam

3. 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/1023  Dėl prevencinio restruktūrizavimo sistemų, skolų panaikinimo ir draudimo verstis veikla ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui didinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2017/1132 (Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyva)“

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

1. Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymas

2. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas

3. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.)

4. Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymas (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.)

5. Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymas

6. Lietuvos Respublikos naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1327 „Dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo įgyvendinimo
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 18 d. nutarimas Nr. 1299 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymą“ pakeitimo
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 30 d. nutarimas Nr. 1328 Dėl turto pardavimo iš varžytynių vykdomo bankroto proceso metu tvarkos aprašo patvirtinimo
 4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimas Nr. 415 "Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo" (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.)
 5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1407 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymą“ (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.)
 6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d nutarimas Nr. 647 „Dėl Bankroto administratorių atrankos taisyklių patvirtinimo
 7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 17 d. nutarimas Nr. 321 „Dėl Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašą patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.) 
 8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimas Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo
 9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimas Nr. 179 „Dėl Teismo skiriamo fizinio asmens bankroto administratoriaus kandidatūros siūlymo teismui taisyklių patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.)
 10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimas Nr. 905Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymą“ (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.)
 11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d. nutarimas Nr. 41 „Dėl Restruktūrizavimo administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2020 m. sausio 1 d.)
 12. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimą Nr. 1458  Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo tvarkos patvirtinimo
 13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. spalio 1 d. nutarimas Nr. 1074 „Dėl Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų patvirtinimo“ 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMAI 

  

 1. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 1K-30 „Dėl Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo įgyvendinimo
 2. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 1K-7 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos personalinės sudėties patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2020-02-14)
 3. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 1K-286 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2020-02-14)
 4. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. 1K-270 „Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2020-02-14)
 5. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. gegužės 13 d. įsakymas Nr. 1K-175 Dėl asmenų, siekiančių teikti įmonių bankroto ir įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas laikinai ir kartais ar įsisteigus Lietuvos Respublikoje profesinės kvalifikacijos pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2020-02-14)
 6. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymas Nr. 1K-143 „Dėl bankroto administratoriaus profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo“ (neteko galios nuo 2020-02-14)
 7. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1K-66 „Dėl pagal veiklos rūšies arba bankroto proceso vykdymo ypatumus išskirtų įmonių aprašo patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2020-02-14)
 8. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. 1K-34 „Dėl bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo, restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimų ir įmonių bankroto, įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašų“ (neteko galios nuo 2020-02-14)
 9. Lietuvos Respublikos finansų ministro 2016 m. sausio 19 d. įsakymas Nr. 1K-24 „Dėl Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2020-02-14)

 

AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI 

 1. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2022-06-06 įsakymas Nr. V4-82. „Dėl trečiosiose valstybėse įgytų nemokumo administratoriaus profesinių kvalifikacijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo"
 2. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021-11-15 įsakymas 
  Nr. V4-233 „Dėl darbuotojo, atsakingo už juridinio asmens nemokumo procesų administravimą, pakeitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 3. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 4 d. įsakymas Nr. V4-174 „Dėl duomenų apie juridinių asmenų nemokumo procesus teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo"
 4. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. V1-86 „Dėl Nemokumo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo"
 5. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V4-124 „Dėl nemokumo administratorių atitikties Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo reikalavimams kontrolės aprašo patvirtinimo"
 6. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V4-352 „Dėl teisės administruoti nemokumo procesus suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 7. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V4-350 „Dėl kitos valstybės narės asmenų, turinčių teisę administruoti nemokumo procesus toje valstybėje narėje,  profesinės kvalifikacijos pripažinimo ir nemokumo procesų administravimo Lietuvos Respublikoje įsisteigus, laikinai ar kartais tvarkos aprašo patvirtinimo
 8. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 8 d. įsakymas Nr. V4-1 ,,Dėl juridinio asmens restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitos tvirtinimo"
 9. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V4-191 „Dėl duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“
 10. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V4-190 „Dėl duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo (Neteko galios nuo 2020-08-04)
 11. Audito, apskaitos, turto vertinimo  ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2020 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. V4-15 „Dėl fizinio asmens, siekiančio administruoti fizinio asmens bankroto procesą, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir juridinio asmens, siekiančio administruoti fizinio asmens bankroto procesą, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams formų patvirtinimo“ 
 12. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. V4-108 Dėl bankroto administratoriaus, bankroto administratoriaus padėjėjo ir restruktūrizavimo administratoriaus kvalifikacijos egzamino, bankroto administratoriaus ir restruktūrizavimo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo testo organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo (neteko galios)
 13. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymas Nr. V4-66 Dėl bankroto administratorių ir restruktūrizavimo administratorių profesinės kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
 14. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. kovo 31 d. įsakymas Nr. V4-44 „Dėl Duomenų apie įmonės bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių, Duomenų apie įmonės restruktūrizavimo procesą teikimo ir skelbimo taisyklių tvirtinimo“(neteko galios nuo 2019 m. rugpjūčio 26 d.)
 15. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymas Nr. V1-341 „Dėl planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo(neteko galios nuo 2020-07-09)
 16. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V1-399 „Dėl planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo" (neteko galios nuo 2020-07-09)
 17. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V4-182 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V1-341 „Dėl Planinių ir neplaninių bankroto administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (neteko galios nuo 2020-07-09)
 18. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V4-184 „Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V1-399 „Dėl Planinių ir neplaninių restruktūrizavimo administratorių veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (neteko galios nuo 2020-07-09)

 1.  

Pranešimas apie bankroto proceso pradžią  
Pranešimas apie supaprastinto bankroto proceso pradžią
Pranešimas apie likvidavimą
Pranešimas apie bankrutavusios įmonės pabaigą 
Pranešimas apie restruktūrizavimo proceso taikymą

 

Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus įsakymai

  

 1. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. V-80Dėl konfidencialumo sutarties formos patvirtinimo
   Konfidencialumo sutarties forma
 2. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. V-77Dėl Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams ir Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams“ 
  Fizinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams forma
  Juridinio asmens, siekiančio teikti įmonės bankroto administravimo paslaugas, deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams forma
 3. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 18 d. įsakymas Nr. V-109Dėl Fizinio asmens bankroto ataskaitos formos patvirtinimo“ (2014 m. įsakymo pakeitimas)  (neteko galios nuo 2019 m. rugpjūčio 26 d.)
  Fizinio asmens bankroto ataskaitos forma
  Fizinio asmens bankroto ataskaitos pildymo rekomendacijos
 4. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. V-108Dėl Duomenų apie fizinio asmens bankroto procesą teikimo ir skelbimo taisyklių patvirtinimo“ (neteko galios nuo 2019 m. rugpjūčio 26 d.) 
 5.  Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. V-20Dėl Duomenų apie bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytynių turto formos patvirtinimo(2014 m. įsakymo pakeitimas)
  Duomenų apie fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės parduodamo iš varžytynių turto forma
 6. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 29 d. įsakymas Nr. V-16 Dėl bankrutuojančios ir bankrutavusios bei restruktūrizuojamos įmonės ataskaitų formų patvirtinimo (2014 m. įsakymo pakeitimas)  (neteko galios nuo 2019 m. rugpjūčio 26 d.)
  Įmonės bankroto ataskaitos forma (galioja nuo 2006.01.01) Įmonės bankroto ataskaitų pildymo rekomendacijos 
  Įmonės restruktūrizavimo ataskaitos forma (galioja įmonėms, pradėtoms restruktūrizuoti įsigaliojus LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymui) Įmonės restruktūrizavimo ataskaitos pildymo rekomendacijos
  Restruktūrizuojamos įmonės ataskaitos forma (galioja įmonėms, pradėtoms restruktūrizuoti iki 2010-10-01) Paaiškinimai restruktūrizuojamos įmonės ataskaitai pildyti 
NEMOKUMO ADMINISTRATORIŲ SAVIVALDOS TEISĖS AKTAI
Paskutinė atnaujinimo data: 2022-10-11