Apskaitą tvarkančius asmenis vienijančių ir narių kvalifikacijos kėlimą siekiančių užtikrinti organizacijų interneto svetainių sąrašas

Lietuvos auditorių rūmai https://www.lar.lt/

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija https://www.lbaa.lt/

Nacionalinė buhalterių asociacija https://nbasociacija.lt/

Lietuvos apskaitos įmonių asociaciją https://www.laia.lt/

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) https://www.accaglobal.com/gb/en.html

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) https://www.aicpa-cima.com/home

Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) https://www.icaew.com

Institute of Certified Public Accountants in Ireland (CPA) https://www.cpaireland.ie/

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad AVNT nekontroliuoja šių profesinių organizacijų, išskyrus Lietuvos auditorių rūmus, kurių atžvilgiu AVNT atlieka tam tikrus priežiūros veiksmus, ir neatsako už asociacijų svetainėse skelbiamus duomenis.
 

Atnaujinimo data: 2024-02-01