Mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma

Siekdama palengvinti informacijos pateikimą pagal 6-ojo verslo apskaitos standarto „Aiškinamasis raštas“ nuostatas, Tarnyba parengė mažoms įmonėms skirtą pavyzdinę aiškinamojo rašto formą. Parengtame pavyzdinės aiškinamojo rašto formos MS Excel formato faile yra galimybė pateikti ne tik aiškinamojo rašto reikalaujamą informaciją, bet ir Sutrumpinto balanso (Rinkinys1) arba Balanso (Rinkinys2) bei Pelno (nuostolių) ataskaitų duomenis. Prieš pildant formą, rekomenduojama perskaityti šios formos pildymo instrukciją, pildymo pavyzdį ir peržiūrėti pildymo vaizdo instrukciją:

 

Mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma

Instrukcija, kaip įgalinti Microsoft Excel skaičiuoklės makrokomandas

Rengiant finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą už 2016–2021 metų ataskaitinius laikotarpiusRengiant finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius
Rinkinys1 – Sutrumpintas balansasRinkinys1 – Sutrumpintas balansas

Rinkinys2 – Balansas

Rinkinys2 – Balansas

Formos be slaptažodžio:

Mažų įmonių pavyzdinė aiškinamojo rašto forma be struktūros koregavimo apribojimų. Už tinkamą failo ir jame esančių puslapių funkcionavimą ir teisingą informacijos pateikimą atsako pats vartotojas.

Rengiant finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą už 2016–2021 metų ataskaitinius laikotarpiusRengiant finansinių ataskaitų aiškinamąjį raštą už 2022 metus ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius

Rinkinys1 – Sutrumpintas balansas

Rinkinys1 – Sutrumpintas balansas
Rinkinys2 – BalansasRinkinys2 – Balansas

 

Atnaujinimo data: 2024-02-26