VAS IR PMĮ REGLAMENTAVIMO SKIRTUMŲ PAAIŠKINIMAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kartu su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė šiuos apskaitos, tvarkomos pagal verslo apskaitos standartus finansinėms ataskaitoms sudaryti, ir Pelno mokesčio įstatymo nuostatų pelno mokesčiui apskaičiuoti reglamentavimo skirtumų paaiškinimus:

1. Atsargų apskaitos ir leidžiamų atskaitymų skirtumai

Lentelė, suderinta Tarnybos 2017 m. birželio 8 d. raštu Nr. (6.18) D2-1791 ir VMI 2017 m. liepos 13 d. raštu Nr. (17.2-07E) RM-22216 (galioja nuo 2016-01-01).

2. Nematerialiojo turto pripažinimo skirtumai pagal VAS ir PMĮ nuostatas

Lentelė, suderinta Tarnybos 2018 m. kovo 23 d. raštu Nr. (6.18) D2-1049 ir VMI 2018 m. balandžio 16 d. raštu Nr. (17.2-07E) RM-13731 (galioja nuo 2016-01-01)

3. Nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir panaudos pripažinimo pagal VAS ir PMĮ skirtumai

Lentelė, suderinta AVNT 2020 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. (6.18) D2-2325 ir VMI 2020 m. rugsėjo 22 d. raštu Nr. (18.9-31-1E) RM 51332

Atnaujinimo data: 2023-09-30