Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės

Viešai skelbiami nurodymai ir poveikio priemonės

Šioje skiltyje informacija skelbiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo 58 straipsniu. Atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis minėto įstatymo 56 straipsnio 10 dalimi įspėjimas galioja vienus metus nuo jo paskyrimo.

 

Auditorius ir (ar) audito įmonė

Sprendimas

Skundai ir jų nagrinėjimo rezultatai

Auditorė Loreta Rupeikienė AVNT direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V3-12 „Dėl nurodymo skyrimo“ auditorei Loretai Rupeikienei skirtas nurodymas – iki 2021 m. gruodžio 31 d. išklausyti 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas TAS temomis ir apie įvykdytą nurodymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
Auditorė Loreta Balčiuvienė AVNT direktoriaus 2021 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V3-11 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Loretai Balčiuvienei skirtas nurodymas – iki 2021 m. gruodžio 31 d. išklausyti 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas konsoliduotųjų finansinių ataskaitų audito tema ir apie įvykdytą nurodymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą. Minėtu įsakymu auditorei Loretai Balčiuvienei   taip pat paskirta poveikio priemonė  įspėjimas.  
Auditorė Elena Jankevičienė AVNT direktoriaus 2021m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V3-9 „Dėl nurodymo auditorei Elenai Jankevičienei skyrimo“ auditorei Elenai Jankevičienei skirtas nurodymas – iki 2021 m. gruodžio 31 d. išklausyti 8 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas TAS temomis.   
Auditorė Benedikta Halina Keršienė AVNT direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V3-8 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui  skirti auditorei Benediktai Halinai Keršienei nurodymą – iki 2021 m. gruodžio 30 d. papildomai išklausyti 24 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų TAS temomis ir apie įvykdytą nurodymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
Audito įmonė UAB „Baltauditas“ AVNT direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V3-8 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui  skirti audito įmonei UAB „Baltauditas“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinsiančios, kad audito įmonėje UAB „Baltauditas“  būtų laikomasi 1 – ojo TKKS 32, 45, 48 punktų reikalavimų. Be to, nurodyta audito įmonei UAB „Baltauditas“ įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą.  
Auditorius Andrej Michailov AVNT direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V3-7 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui  skirti auditoriui Andrejui Michailovui nurodymą – iki 2021 m. gruodžio 30 d. papildomai išklausyti 32 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų TAS temomis ir apie įvykdytą nurodymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
UAB „Veiklos auditas“ AVNT direktoriaus 2021 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V3-7 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui skirti audito įmonei UAB „Veiklos auditas“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinsiančios, kad audito įmonėje UAB „Veiklos auditas“ būtų laikomasi 1 – ojo TKKS 17, 20, 24, 32, 48 punktų reikalavimų. Be to, nurodyta audito įmonei UAB „Veiklos auditas“ įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą bei papildomai pateikti informaciją apie padarytus atnaujinimus audito įmonės UAB „Veiklos auditas“ kokybės kontrolės vadove atsižvelgiant į TAS ir 1-ojo TKKS nuostatas, papildomai pateikti audito įmonės UAB „Veiklos auditas“ atsakingų asmenų rašytinius patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo politiką ir procedūras, ir dokumentus, įrodančius apie įvykdytą stebėsenos įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą procedūrą. Minėtu įsakymu audito įmonei UAB „Veiklos auditas“   taip pat paskirta poveikio priemonė  įspėjimas.  
Audito įmonė UAB „Apskaita ir auditas“ AVNT direktoriaus 2021 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V3-6 „Dėl nurodymo audito įmonei UAB „Apskaita ir auditas“ skyrimo“ nurodyta audito įmonei ne vėliau kaip iki 2021 m. rugsėjo 1 d. ištaisyti tikrinimo metu nustatytus jos vidaus kokybės kontrolės sistemos trūkumus dėl 1-ojo TKKS 46 dalies ir 48 dalies a) punkto nesilaikymo šių trūkumų ištaisymo planą suderinus su AVNT ir AVNT kontroliuoti šio nurodymo įvykdymą.  
Auditorius Robertas Kaliatka AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-5 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti auditoriui Robertui Kaliatkai nurodymą – iki 2021 m. gruodžio 30 d. papildomai išklausyti 40 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų TAS tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą. Minėtu įsakymu auditoriui Robertui Kaliatkai taip pat paskirta poveikio priemonė –įspėjimas.  
Audito įmonė UAB „EUROAUDITAS“ AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-5 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti audito įmonei UAB „EUROAUDITAS“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje UAB „EUROAUDITAS“ būtų laikomasi 1-ojo TKKS 24, 32, 48, 57 punktų reikalavimų. Be to, nurodyta audito įmonei UAB „EUROAUDITAS“ įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti audito įmonės atsakingų asmenų rašytinius patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo politiką ir procedūras, taip pat pateikti dokumentus, įrodančius įvykdytą stebėsenos įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą procedūrą. Minėtu įsakymu taip pat priimtas sprendimas įtraukti audito įmonę UAB „EUROAUDITAS“ ir auditorių Robertą Kaliatką į 2021 m. peržiūrų planą.  
Auditorė Jurgita Jundulienė AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-4 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti auditorei Jurgitai Jundulienei nurodymą – iki 2021 gruodžio 30 d. išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų tarptautinių audito standartų tema ir apie įvykdytą nurodymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
Audito įmonė UAB „JJ Auditas“ AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-4 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti audito įmonei UAB „JJ Auditas“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatyta, kad audito įmonė UAB „JJ Auditas“ atnaujins savo kokybės kontrolės vadovą ir užduočių atlikimo metodiką taip, jog minėti dokumentai atitiktų 1-ojo TKKS, tarptautinių audito standartų nuostatas ir vykdomas audito procedūras. Be to, turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje UAB „JJ Auditas“ būtų laikomasi 1– ojo TKKS 32, 48, 53 punktų reikalavimų, audito įmonei UAB „JJ Auditas“ įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybė kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti dokumentus apie audito įmonėje UAB „JJ Auditas“ įvykdytą stebėsenos įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą procedūrą, kuri neprieštarautų 1– ojo TKKS reikalavimams.  
Auditorė Ingrida Lebedytė AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V3-3 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti auditorei Ingridai Lebedytei nurodymą – iki 2021 m. gruodžio 30 d. išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų tarptautinių audito standartų tema ir apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
Auditorė Eugenija Čelkonienė AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V3-2 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti auditorei Eugenijai Čelkonienei nurodymą – iki 2021 gruodžio 30 d. išklausyti 24 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandas tarptautinių audito standartų tema ir apie įvykdytą nurodymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
Audito įmonė UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ AVNT direktoriaus 2021 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V3-2 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – skirti audito įmonei UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir pateikti Kokybės kontrolės komitetui derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito įmonėje UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ būtų laikomasi 1-ojo TKKS 48  ir 53 punktų reikalavimo, įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti dokumentus, įrodančius kad audito įmonėje UAB „DVEJYBINĖ SISTEMA“ atlikta stebėsena įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimo procedūrą, kuri neprieštarautų 1– ojo TKKS reikalavimams.  
UAB „Pietų auditas ir apskaita“ AVNT 2020 m. kovo 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-7 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – audito įmonei UAB „Pietų auditas ir apskaita“ atlikti stebėsenos procedūrą bei iki 2020 m. rugsėjo 14 d. pateikti Kokybės kontrolės komitetui ataskaitą apie stebėsenos proceso įvykdymą.  
Uždaroji akcinė bendrovė „Audista“ AVNT 2020 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – nurodyti audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Audista“ peržiūrėti audito įmonėje uždaroje akcinėje bendrovėje „Audista“ patvirtintą Kokybės kontrolės vadovą, kad jis užtikrintų, jog audito įmonė yra įdiegusi stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir informuoti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Kokybės kontrolės komitetą apie nurodymo vykdymą bei pateikti ataskaitą apie 2020 m. stebėsenos proceso įvykdymą.  
UAB „Audito firma Lanija“ AVNT 2020 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – nurodyti audito įmonei UAB „Audito firma Lanija“ pilnai įdiegti įmonėje kokybės kontrolės sistemą ir iki 2020 m. rugsėjo 14 d. raštu informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo įvykdymą, t. y. nurodant kokią politiką ir procedūras yra nustačiusi audito įmonė įgyvendindama visus 1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ nurodytus kokybės kontrolės sistemos elementus, kaip ši politika ir procedūros buvo dokumentuotos, kokiu periodiškumu ši kontrolė bus vykdoma.  
Uždaroji akcinė bendrovė „Valskaita“ AVNT 2020 m. vasario 27 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-4 ,,Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Valskaita“ atlikti stebėsenos procedūrą ir iki 2020 m. rugsėjo 14 d. pateikti Kokybės kontrolės komitetui ataskaitą apie stebėsenos proceso įvykdymą.  
Uždaroji akcinė bendrovė „E. Mordas ir partneriai“ AVNT 2020 m. vasario 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-2 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pareikštas audito įmonei UAB „E. Mordas ir partneriai“ įspėjimas.  
Auditorė Birutė Stankevičienė AVNT direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V3-20 „Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditorei Birutei Stankevičienei paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.  
Audito įmonė uždaroji akcinė bendrovė „PricewaterhouseCoopers“ Tarnybos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „PricewaterhouseCoopers“ paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.  
Auditorius Vytenis Lazauskas AVNT direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V3-17 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ auditoriui Vyteniui Lazauskui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.  
Antanas Šiupienius 2019 m. rugpjūčio 30 d. Tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V3-16 ,,Dėl auditoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo“ panaikintas auditoriaus Antano Šiupieniaus (auditoriaus pažymėjimo Nr. 000278) auditoriaus pažymėjimo galiojimas.  
Audito įmonė UAB „RG verslas“ Tarnybos 2019 m. birželio 7 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-7 ,,Dėl nurodymų skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui ir nurodyta audito įmonei UAB „RG verslas“ įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą užtikrinimą, kad užduotys būtų atliekamos pagal profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus ir iki 2019 m. gruodžio 15 d. apie nurodymo įvykdymą informuoti Kokybės kontrolės komitetą.  
Auditorė Birutė Stankevičienė Tarnybos 2019 m. gegužės 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-12 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – pareikšti auditorei Birutei Stankevičienei įspėjimą ir duoti nurodymą – išklausyti 16 auditoriaus kvalifikacijos kėlimo kursų valandų auditoriaus išvados tema.   
Auditorė Birutė Petrauskienė Tarnybos 2019 m. gegužės 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-11 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – pareikšti auditorei Birutei Petrauskienei įspėjimą. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. birželio 12 d. nutartimi priimtas pareiškėjos auditorės Birutės Petrauskienės 2019 m. birželio 11 d. teisme gautas skundas
Audito įmonė UAB „Bafos paslaugos“ Tarnybos 2019 m. gegužės 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-8 ,,Dėl nurodymų skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – duoti audito įmonei UAB „Bafos paslaugos“ nurodymą – iki 2019 m. birželio 1 d. parengti trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė įdiegtų stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai ir įdiegtų politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo, įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir iki 2019 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo įvykdymą.  
Auditorius Remigijus Kešys AVNT 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – pareikšti auditoriui Remigijui Kešiui įspėjimą.  
Audito įmonė UAB „FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ“ Tarnybos 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-5 ,,Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta Lietuvos auditorių rūmų siūlymui – duoti audito įmonei UAB „FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ“ nurodymą – iki 2019 m. birželio 1 d. parengti trūkumų ištaisymo planą, kuris užtikrintų, kad audito įmonė įdiegs stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, bus tinkamos, pakankamos ir veiks efektyviai ir įdiegs politiką ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo, įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir iki 2019 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės komitetą apie šio nurodymo įvykdymą.  
Auditorė Raisa Udalova Tarnybos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-26 „Dėl drausminės nuobaudos ir nurodymo skyrimo“ auditorei Raisai Udalovai pareikštas įspėjimas.  
Auditorius Dainius Vaičekonis Tarnybos 2018 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-25 „Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditoriui Dainiui Vaičekoniui pareikštas įspėjimas.  
Auditorė Irena Ramanauskienė Tarnybos 2018 m. rugsėjo 11 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-17 „Dėl nurodymo ir drausminės nuobaudos skyrimo“ auditorei Irenai Ramanauskienei pareikštas įspėjimas.  
Auditorius Domantas Dabulis Tarnybos 2018 m. birželio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-15 ,,Dėl poveikio priemonės skyrimo“ auditoriui Domantui Dabuliui paskirta poveikio priemonė – įspėjimas.  
Audito įmonė UAB ,,Revizorius“ grupė" Tarnybos 2018 m. gegužės 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-12 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ audito įmonei UAB „Revizorius“ grupė paskirta poveikio priemonė – pareikštas įspėjimas.  

Audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB

Tarnybos 2018 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ audito įmonei Grant Thornton Baltic, UAB paskirta poveikio priemonė – įspėjimas bei nurodyta 2018 m. sausio 12 d. finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo ataskaitoje Nr. A2-1 Tarnybos pateiktas rekomendacijas dėl nustatytų trūkumų, susijusių su 1-ojo TKKS „Audito įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų užduotis, kokybės kontrolė“ 46 dalies nuostatų nesilaikymu, įgyvendinti nedelsiant, ne vėliau kaip iki 2018 m. gegužės 31 d., ir apie nurodymo įgyvendinimą informuoti Tarnybą raštu.

 

Auditorė Laimė Jablonskienė

Tarnybos 2018 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-3 "Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo" nurodyta Lietuvos auditorių rūmams nuo 2018 m. kovo 16 d. sustabdyti auditorės Laimės Jablonskienės auditoriaus pažymėjimo galiojimą ir pavesta auditorei Laimei Jablonskienei perlaikyti kvalifikacinį auditoriaus audito egzaminą per 2 metų laikotarpį nuo Tarnybos direktoriaus įsakymo įsigaliojimo dienos.

 

Auditorius Egidijus Jakubauskas

Tarnybos 2017 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-57 "Dėl drausminės nuobaudos skyrimo" auditoriui Egidijui Jakubauskui paskirta drausminė nuobauda – panaikinti auditoriaus Egidijaus Jakubausko auditoriaus vardą.

 

Audito įmonė Apskaitos ir kontrolės uždaroji akcinė bendrovė "Auditas"

Tarnybos 2017 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V3-56 "Dėl drausminės nuobaudos skyrimo" audito įmonei Apskaitos ir kontrolės uždarajai akcinei bendrovei "Auditas" paskirta drausminė nuobauda – įspėjimas.

 

 

Informacija šioje skiltyje skelbiama nuo 2017 m. kovo 1 d.

Auditorė Raisa Udalova
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-07-30