Informacija nemokumo procedūras reguliuojančių teisės aktų taikymo klausimais

PavadinimasAtsisiųsti
Rekomendacijos dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo ir fizinio asmens mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaitų rengimo ir teikimo fizinio asmens bankroto proceso metu (informacija parengta 2023-12-22))Atsisiųsti
Rekomendacijos dėl nemokumo administratoriaus pareigos patikrinti juridinio asmens sandorius, sudarytus iki bankroto proceso pradžios, tinkamo įvykdymo (informacija parengta 2023-02-09)Atsisiųsti
Finansinių ataskaitų rinkinių sudarymas bankroto proceso metu (informacija atnaujinta 2022-12-21)Atsisiųsti
Informacija apie pagrindines restruktūrizavimo procedūras (informacija parengta 2022-09-01)Atsisiųsti
Rekomendacijos „Dėl atsiskaitymų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais organizavimo, jų apskaitos tvarkymo juridinio asmens bankroto procese“ (informacija parengta 2021-12-27)Atsisiųsti
Dėl duomenų teikimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui, kai bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka (informacija parengta 2021-12-20)Atsisiųsti
Restruktūrizavimo plano pavyzdinė forma (informacija parengta pagal aktualią JANĮ redakciją nuo 2021-07-15)Atsisiųsti
Juridinio asmens restruktūrizavimo plano rengimo metodinės rekomendacijos (informacija parengta pagal aktualią JANĮ redakciją nuo 2021-07-15)Atsisiųsti
Dėl nemokumo administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įsigaliojus Juridinių asmenų nemokumo įstatymui (informacija parengta 2020-01-02)Atsisiųsti
Kreditorių susirinkimų sušaukimo kai kurie probleminiai klausimai įmonių bankroto procese galiojant įmonių bankroto įstatymui ir įsigaliojus juridinių asmenų nemokumo įstatymuiAtsisiųsti
Kreditorių informavimas apie nemokumo bylos iškėlimąAtsisiųsti
Turto realizavimo rekomendacijos (informacija parengta 2018-12-20)Atsisiųsti
Dėl įmonės dokumentų ir turto perdavimo bankroto administratoriui (informacija parengta 2018-12-20)Atsisiųsti
Dėl kreditorių supažindinimo su alternatyviais nutarimų projektais (informacija parengta 2018-08-01)Atsisiųsti
Dėl juridinio bankroto administratoriaus įmonės reorganizavimo (informacija parengta 2018-07-26)Atsisiųsti
Dėl duomenų apie asmenis, įgijusius ir (ar) turinčius teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, teikimo (informacija parengta: 2017-10-09)Atsisiųsti
Dėl bankroto administratoriaus pareigos tikrinti administruojamos įmonės sandorius (Informacija parengta: 2017-01-23)Atsisiųsti
Dėl varžytynių atšaukimoAtsisiųsti

 

Pavyzdinės formos

PavadinimasAtsisiųsti
Pavyzdinis pranešimas dėl restruktūrizavimo proceso inicijavimo (informacija parengta 2022-09-01)Atsisiųsti
Pavyzdinis pareiškimas teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo (informacija parengta 2022-09-01)Atsisiųsti
Pavyzdiniai pranešimai dėl šaukiamo kreditorių susirinkimo (informacija parengta 2022-09-01)

Atsisiųsti

Atsisiųsti

Pavyzdinis balsavimo iš anksto dokumentas (informacija parengta 2022-09-01)Atsisiųsti
Pavyzdinis kreditorių susirinkimo protokolas (informacija parengta 2022-09-01)Atsisiųsti
Pavyzdinė kreditorių susirinkimo dalyvių registracijos formą (informacija parengta 2022-09-01)Atsisiųsti
Pavyzdinis prašymas dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo restruktūrizavimo byloje (informacija parengta 2022-09-01)Atsisiųsti
Pavyzdinė balsavimo dalyvaujant kreditorių susirinkime detalizacija (informacija parengta 2022-09-01)Atsisiųsti
Pavyzdinis Informacijos teikimo restruktūrizavimo procese tvarkos aprašas (informacija parengta 2020-10-06)Atsisiųsti
Pavyzdinis Informacijos teikimo bankroto procese tvarkos aprašas (informacija parengta 2020-10-06)Atsisiųsti

Atnaujinimo data: 2024-01-12