Vertintojo kvalifikacijos suteikimas

Asmenys, siekiantys įgyti turto arba verslo vertintojo (aukštesnę) kvalifikaciją, turi būti:

1. nepriekaištingos reputacijos, atsižvelgiant į Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo (toliau - Įstatymas) 9 straipsnio 13 dalies nuostatas;

2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

3. atitikti žemiau nurodytus patirties reikalavimus;

4. išlaikyti turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos egzaminą (toliau – Egzaminas).

 

Asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos  

Nr. Pagal Įstatymo 9 straipsnio 13 dalies nuostatas, asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis:

1.

yra teistas už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms, turtiniams interesams, elektroninių duomenų ar informacinių sistemų saugumui, ekonomikai, verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai arba viešiesiems interesams, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas, ar nepanaikintas

2.

yra teistas už kitus nusikaltimus, kol teistumas neišnykęs

3.

yra atleistas iš darbo už darbo drausmės pažeidimą ar iš valstybės tarnautojo pareigų už tarnybinį nusižengimą ir nuo atleidimo nepraėjo 3 metai

Patirties reikalavimai  

 

Nekilnojamasis turtas

Kilnojamasis turtas

Verslas

3 metai nekilnojamojo turto vertintojo asistento kvalifikacija

3 metai kilnojamojo turto vertintojo asistento kvalifikacija

3 metai verslo vertintojo asistento kvalifikacija

3 metai nekilnojamo turto vertinimo patirtis

3 metai kilnojamo turto vertinimo patirtis

3 metai verslo vertinimo patirtis

Egzaminui pateikiami dokumentai:

1. prašymas laikyti egzaminą (nekilnojamojo, kilnojamojo turto arba verslo vertinimo srityse);

2. dokumentus, kuriais įrodoma, kad asmuo turi reikiamą darbo patirtį;

3. diplomo, kuriuo įrodomas išsilavinimas, originalas arba kopija (kai pateikiama notarinius veiksmus įgalioto atlikti subjekto nepatvirtinta kopija, ne vėliau kaip iki egzamino pradžios turi būti pateikiamas dokumento originalas).

 

Už egzaminą mokama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava. Valstybės rinkliavos dydis - 140 EUR sumokamas į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 5793, nurodant mokėjimo paskirtį – už egzamino turto arba verslo vertintojo kvalifikacijai įgyti laikymą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-04