Tarnyba Europos finansinės atskaitomybės patariamajai grupei (EFAPG, angl. EFRAG, European Financial Reporting Advisory Group) teikia pasiūlymus ir pastabas dėl peržiūrimų tarptautinių apskaitos standartų (TAS) arba išleidžiamų naujų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) projektų, taip pat dėl TAS ir TFAS aiškinimų projektų. Kadangi šiuos projektus kviečia svarstyti EFAPG, jie pateikiami anglų kalba.

EFAPG buvo įkurta 2001 metais, kad patartų Europos Komisijai dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, kuriuos leidžia Tarptautinė apskaitos standartų valdyba (TASV), taikymo Europos Sąjungoje. EFAPG yra privati organizacija, kurios steigėjai yra Europos kapitalo rinkoje žinomi ūkio subjektai.

Prie EFAPG yra sukurta darbo grupė, pavadinta „Aktyvus poveikis tobulinant apskaitą Europoje“ (angl. Proactive Accounting Activities in Europe, PAAinE), kurios tikslas – rengti naujus apskaitos standartų projektus ir tobulinti priimtus standartus. Daugiau informacijos apie šią veiklą galima rasti http://www.efrag.org.

Atnaujinimo data: 2023-09-30