Europos Sąjungos reglamentai dėl tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) taikymo:

1. Europos Parlamento ir Tarybos 2002 m. liepos 19 d. reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

2. Europos Komisijos 2003 m. rugsėjo 29 d. reglamentas (EB) Nr. 1725/2003, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (neteko galios).

3. Europos Komisijos 2008 m. lapkričio 3 d. reglamentas Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002. Šiuo reglamentu sujungti į vieną tekstą TFAS, kurie buvo išdėstyti Komisijos 2008 m. spalio 15 d. reglamente (EB) Nr. 1725/2003 ir jį iš dalies keičiančiuose reglamentuose.

TFAS, patvirtintų Europos Komisijos reglamentu Nr. 1126/2008, suvestinė redakcija(lietuvių, anglų ir kitomis kalbomis).

Reglamentai, kuriais iš dalies pakeistas Komisijos reglamentas Nr. 1126/2008, yra šie:

1. Komisijos 2008 m. gruodžio 10 d. reglamentas (EB) Nr. 1260/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 23-iasis tarptautinis apskaitos standartas (TAS) „Skolinimosi išlaidos“.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1260&qid=1579586960719&from=LT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1260&qid=1579586960719&from=LT

2. Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1263/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 14-asis aiškinimas „19 TAS. Apibrėžtų išmokų turto apribojimas, minimalūs finansavimo reikalavimai ir jų sąveika“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0025:0030:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0034:0036:EN:PDF

3. Komisijos 2008 m. gruodžio 17 d. reglamentas (EB) Nr. 1274/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 1-asis TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0003:0044:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:339:0003:0044:EN:PDF

4. Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1262/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 13-asis aiškinimas „Klientų lojalumo programos“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0021:0024:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0021:0024:EN:PDF

5. Komisijos 2008 m. gruodžio 16 d. reglamentas (EB) Nr. 1261/2008, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 2-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Mokėjimas akcijomis“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0017:0020:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0017:0020:EN:PDF

6. Komisijos 2009 m. sausio 21 d. reglamentas (EB) Nr. 53/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 32-ojo TAS „Finansinė priemonės. Pateikimas" ir 1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:017:0023:0036:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:017:0023:0036:EN:PDF

7. Komisijos 2009 m. sausio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 69/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ ir 27-ojo TAS „Konsoliduotosios ir atskiros finansinės ataskaitos“ pataisos.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0010:0015:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0010:0015:EN:PDF

8. Komisijos 2009 m. sausio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 70/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TAS pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0016:0037:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:021:0016:0037:EN:PDF

9. Komisijos 2009 m. kovo 25 d. reglamentas (EB) Nr. 254/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAAK 12-ojo aiškinimo „Paslaugų koncesijų susitarimai“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:080:0005:0013:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:080:0005:0013:EN:PDF

10. Komisijos 2009 m. birželio 4 d. reglamentas (EB) Nr. 460/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 16-asis aiškinimas „Grynosios investicijos į užsienyje veikiantį ūkio subjektą apsidraudimo sandoriai“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0006:0014:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:139:0006:0014:EN:PDF

11. Komisijos 2009 m. birželio 3 d. reglamentas (EB) Nr. 494/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 27-asis TAS „Konsoliduotos ir atskiros finansinės ataskaitos“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0006:0021:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0006:0021:EN:PDF

12. Komisijos 2009 m. birželio 3 d. reglamentas (EB) Nr. 495/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 3-iasis TFAS „Verslo jungimai".

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0022:0059:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:149:0022:0059:EN:PDF

13. Komisijos 2009 m. liepos 22 d. reglamentas (EB) Nr. 636/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 15-asis aiškinimas „Sutartys dėl nekilnojamojo turto objektų statybos“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0005:0009:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:191:0005:0009:EN:PDF

14. Komisijos 2009 m. rugsėjo 9 d. reglamentas (EB) Nr. 824/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 39-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas" ir 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0048:0050:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:239:0048:0050:EN:PDF

15. Komisijos 2009 m. rugsėjo 15 d. reglamentas (EB) Nr. 839/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 39-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:244:0006:0009:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:244:0006:0009:EN:PDF

16. Komisijos 2009 m. lapkričio 25 d. reglamentas (EB) Nr. 1136/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas 1-asis TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:311:0006:0020:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:311:0006:0020:EN:PDF

17. Komisijos 2009 m. lapkričio 26 d. reglamentas (EB) Nr. 1142/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 17-asis aiškinimas „Nepiniginio turto paskirstymas savininkams“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0008:0013:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:312:0008:0013:EN:PDF

18. Komisijos 2009 m. lapkričio 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1164/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtintas TFAAK 18-asis aiškinimas „Klientų perduodamas turtas“.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0015:0020:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0015:0020:EN:PDF

19. Komisijos 2009 m. lapkričio 27 d. reglamentas (EB) Nr. 1165/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 4-ojo TFAS „Draudimo sutartys" ir 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0021:0026:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0021:0026:EN:PDF

20. Komisijos 2009 m. lapkričio 30 d. reglamentas (EB) Nr. 1171/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAAK 9-ojo aiškinimo „Įterptųjų išvestinių finansinių priemonių kartotinis įvertinimas“ ir 39-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pripažinimas ir vertinimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0043:0046:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:314:0043:0046:EN:PDF

21. Komisijos 2009 m. gruodžio 23 d. reglamentas (EB) Nr. 1293/2009, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 32-ojo TAS „Finansinės priemonės. Pateikimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:347:0023:0025:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:347:0023:0025:EN:PDF

22. Komisijos 2010 m. kovo 23 d. reglamentas (ES) Nr. 243/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti tarptautinių TFAS pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0033:0041:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0033:0041:EN:PDF

23. Komisijos 2010 m. kovo 23 d. reglamentas (ES) Nr. 244/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 2-ojo TFAS „Mokėjimas akcijomis“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0042:0049:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:077:0042:0049:EN:PDF

24. Komisijos 2010 m. birželio 23 d. reglamentas (ES) Nr. 550/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:157:0003:0006:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:157:0003:0006:EN:PDF

25. Komisijos 2010 m. birželio 30 d. reglamentas (ES) Nr. 574/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ ir 7-ojo TFAS „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0006:0008:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:166:0006:0008:EN:PDF

26. Komisijos 2010 m. liepos 19 d. reglamentas (ES) Nr. 632/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 24-asis TAS „Susijusių šalių atskleidimas“ ir 8-ojo TFAS „Veiklos segmentai“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0001:0009:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0001:0009:EN:PDF

27. Komisijos 2010 m. liepos 19 d. reglamentas (ES) Nr. 633/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAAK 14-ojo aiškinimo „Išankstinės įmokos pagal minimalaus finansavimo reikalavimą“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0010:0013:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:186:0010:0013:EN:PDF

28. Komisijos 2010 m. liepos 23 d. reglamentas (ES) Nr. 662/2010, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAAK 19-asis aiškinimas „Finansinių įsipareigojimų panaikinimas nuosavybės priemonėmis“ ir 1-ojo TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmą kartą“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:193:0001:0005:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:193:0001:0005:EN:PDF

29. Komisijos 2011 m. vasario 18 d. reglamentas (ES) Nr. 149/2011, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti TFAS pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0001:0013:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:046:0001:0013:EN:PDF

30. Komisijos 2011 m. lapkričio 22 d. reglamentas (ES) Nr. 1205/2011, iš dalies keičiantis reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kuriuo patvirtinti 7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto „Finansinės priemonės. Atskleidimas“ pakeitimai.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:305:0016:0022:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:305:0016:0022:EN:PDF

31. Komisijos 2012 m. gruodžio 11 d. reglamentas (ES) Nr. 1254/2012, kuriuo dėl 10-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, 11-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, 12-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto, 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto (2011) ir 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto (2011) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0001:0077:EN:PDF

32. Komisijos 2012 m. gruodžio 11 d. reglamentas (ES) Nr. 1255/2012, kuriuo dėl 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto, 1-ojo ir 13-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 20-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0078:0144:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0078:0144:EN:PDF

33. Komisijos 2012 m. gruodžio 13 d. reglamentas (ES) Nr. 1256/2012, kuriuo dėl 7-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto ir 32-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0145:0152:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:360:0145:0152:EN:PDF

34. Komisijos 2013 m. kovo 4 d. reglamentas (ES) Nr. 183/2013, kuriuo dėl 1-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:061:0006:0008:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:061:0006:0008:EN:PDF

35. Europos Komisijos 2013 m. balandžio 4 d. reglamentas (ES) Nr. 313/2013, kuriuo dėl dokumento „Konsoliduotosios finansinės ataskaitos, jungtinė veikla ir informacijos apie dalis kituose ūkio subjektuose atskleidimas. Pereinamojo laikotarpio gairės (10-ojo, 11-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pataisos)“ iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:095:0009:0016:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:095:0009:0016:EN:PDF

36. Europos Komisijos 2013 m. lapkričio 20 d. reglamentas (ES) Nr. 1174/2013, kuriuo dėl 10-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto pakeitimo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:312:0001:0017:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:312:0001:0017:EN:PDF

37. Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. reglamentas (ES) Nr. 1374/2013, kuriuo dėl 36-ojo tarptautinio apskaitos standarto pakeitimo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0038:0041:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0038:0041:EN:PDF

38. Europos Komisijos 2013 m. gruodžio 19 d. reglamentas (ES) Nr. 1375/2013, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto pakeitimo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0042:0046:LT:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:346:0042:0046:EN:PDF

39. Europos Komisijos 2014 m. birželio 13 d. reglamentas (ES) Nr. 634/2014, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 21-ojo aiškinimo „Mokesčiai“ pakeitimo iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.175.01.0009.01.LIT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.175.01.0009.01.ENG

40. Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 17 d. reglamentas (ES) Nr. 2015/28, kuriuo dėl 2-ojo, 3-iojo ir 8-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 16-ojo, 24-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0001&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0001&from=EN

41. Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 17 d. reglamentas (ES) 2015/29, kuriuo dėl 19-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0002&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0002&from=EN

42. Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) Nr. 1361/2014, kuriuo dėl 3-iojo ir 13-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1361&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1361&from=LT

43. Europos Komisijos 2014 m. gruodžio 18 d. reglamento (ES) Nr. 1361/2014, kuriuo dėl 3-iojo ir 13-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, klaidų taisymas (OL L 365, 2014 12 19)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1361R(01)&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1361R(01)&from=EN

44. Europos Komisijos 2015 m. lapkričio 23 d. reglamentas (ES) 2015/2113, kuriuo dėl 16-ojo ir 41-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2113&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2113&from=EN

45. Europos Komisijos 2015 m. lapkričio 24 d. reglamentas (ES) 2015/2173, kuriuo dėl 11-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2173&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2173&from=EN

46. Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 2 d. reglamentas (ES) 2015/2231, kuriuo dėl 16-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2231&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2231&from=EN

47. Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 15 d. reglamentas (ES) 2015/2343, kuriuo dėl 5-ojo ir 7-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 19-ojo ir 34-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2343&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2343&from=EN

48. Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) 2015/2441, kuriuo dėl 27-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_336_R_0006&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_336_R_0006&from=EN

49. Europos Komisijos 2015 m. gruodžio 18 d. reglamentas (ES) 2015/2406, kuriuo dėl 1-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, kuriuo priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2406&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2406&from=EN

50. 2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1703, kuriuo dėl 10-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų ir 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:257:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:257:FULL&from=EN

51. 2016 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/1905, kuriuo dėl 15-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1905&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1905&from=LT

52. 2016 m. lapkričio 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2016/2067, kuriuo dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R2067&from=LT

53. 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1986, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1986&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1986&from=LT

54. 2017 m. spalio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1987, kuriuo dėl 15-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1987&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1987&from=LT
55. 2017 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1988, kuriuo dėl 4-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1988&from=LT
56. 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1989, kuriuo dėl 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1989&from=LT

57. 2017 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1990, kuriuo dėl 7-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1990&from=LT

58. 2018 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/182, kuriuo dėl 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 1-ojo bei 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0182&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0182&from=LT

59. 2018 m. vasario 26 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/289, kuriuo dėl 2-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Mokėjimas akcijomis“ iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0289&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0289&from=LT

60. 2018 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/400, kuriuo dėl 40-ojo tarptautinio apskaitos standarto (TAS) iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0400&from=LT

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0400&from=LT

61. 2018 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/498, kuriuo dėl 9-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0498&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0498&from=LT

62. 2018 m. kovo 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/519, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 22-ojo aiškinimoiš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0519&from=LT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0519&from=LT

63. 2018 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2018/1595, kuriuo dėl Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 23-iojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1595&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1595&from=LT

64. 2019 m. vasario 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/237, kuriuo dėl 28-iojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0237&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0237&from=LT

65. 2019 m. kovo 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/402, kuriuo dėl 19-iojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0402&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0402&from=LT

66. 2019 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/412, kuriuo dėl 12-ojo ir 23-iojo tarptautinių apskaitos standartų ir 3-iojo ir 11-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0412&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0412&from=LT

67. 2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2075, kuriuo dėl 1-ojo, 8-ojo, 34-ojo, 37-ojo ir 38-ojo tarptautinių apskaitos standartų, 2-ojo, 3-iojo ir 6-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto 12-ojo, 19-ojo, 20-ojo ir 22-ojo aiškinimų ir Nuolatinio aiškinimo komiteto 32-ojo aiškinimo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=LT

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2075&from=LT

68. 2019 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/2104, kuriuodėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartųiš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2104&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2104&from=LT

69. 2020 m. sausio 15 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 2020/34, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 7-ojo ir 9-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0034&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0034&from=LT

70. 2020 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/551, kuriuo dėl 3-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0551&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0551&from=LT

71. 2020 m. spalio 9 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/1434, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1434&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1434&from=LT

72. 2020  m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2020/2097, kuriuo dėl 4-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2097&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2097&from=LT

73. 2021 m. sausio 13 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/25, kuriuo dėl 39-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 4-ojo, 7-ojo, 9-ojo ir 16-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglament¹ (EB) Nr. 1606/2002. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0025&from=EN 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0025&from=EN

74. 2021  m. birželio 28 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1080, kuriuo dėl 16-ojo, 37-ojo ir 41-ojo tarptautinių apskaitos standartų ir 1-ojo, 3-iojo ir 9-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1080&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R1080&from=EN

75. 2021 m. rugpjūčio 30 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/1421, kuriuo dėl 16-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1421&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1421&from=LT

76. 2021 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (ES) 2021/2036, kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002. 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2036&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2036&from=EN

77. 2022 m. kovo 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/357, kuriuo dėl 1-ojo ir 8-ojo tarptautinių apskaitos standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0357&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0357&from=EN

78. 2022 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1392, kuriuo dėl 12-ojo tarptautinio apskaitos standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008
L_2022211EN.01007801.xml(europa.eu)
L_2022211LT.01007801.xml (europa.eu)

79. 2022 m. rugsėjo 8 d. Komisijos reglamentas (ES) 2022/1491, kuriuo dėl 17-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008
L_2022234EN.01001001.xml (europa.eu)
L_2022234LT.01001001.xml (europa.eu)

Visus reglamentus galima rasti EUR-Lex svetainėje http://eur-lex.europa.eu/, kuri suteikia tiesioginę nemokamą prieigą prie Europos Sąjungos teisės aktų. Pavyzdžiui, norint rasti reglamentus dėl apskaitos standartų, reikia: atsidarius EUR-Lex langą, dešinėje pusėje pasirinkti „Prieiga prie Europos Sąjungos teisės“, atsidariusiame lange įrašyti ieškomo reglamento numerį, pavyzdžiui, 1126/2008.

Atnaujinimo data: 2023-09-30